Kartografska projekcija

Map projection

IZVOR POJMA Kartografska projekcija je posebna oblika nelinearne transformacije, ki se uporablja za predstavitev ukrivljene zemeljske površine na ravni površini (papirja, računalniškega zaslona ipd.). Tehniko kartografske projekcije si lahko poenostavljeno predstavljamo kot izris objektov zemeljskega površja na ravnem oknu vesoljskega vozila. Zgornja karta na sliki prikazuje obris in položaj mejnih linij zveznih držav ZDA, kot jih vidimo iz točke nad Mehiškim zalivom. Spodnja karta pa prikazuje navadno Mercatorjevo projekcijo istega območja. Meje zvezne države Colorado tečejo po vzporednikih ter poldnevnikih. Pri preslikavi v Mercatorjevo projekcijo ostajajo mejne linije te državice ravne in se stikajo pod pravimi koti.

IZVEDBA Ločimo mnogo različnih kartografskih projekcij, s katerimi upodabljamo zemeljsko površje. Pri transformaciji oblik geografskih objektov iz ukrivljene površine na ravno podlago se izgubijo nekatere informacije. Ekvidistančne projekcije ohranjajo razdalje, konformne kote, ekvivalentne pa površine. Kombinacije teh projekcij uporabljamo za poudarjanje posebnosti z zemeljskega površja.

NALOGA Katere informacije ohranja Mercatorjeva projekcija?