Modeliranje sestavljenih ekstremnih dogodkov

Modeliranje sestavljenih ekstremnih dogodkov

Sestavljeni ekstremni dogodki, kot so poplave, suše in požari, so lahko posledica sočasnega vpliva več različnih dejavnikov, npr. sočasne visoke temperature zraka in suša so lahko vzrok za požare, sočasna visoka plima in ekstremen veter lahko povzročita poplave morja...