Ocenjevanje ogroženosti plazovitega območja Koroške Bele

Ocenjevanje ogroženosti plazovitega območja Koroške Bele

Naselje Koroška Bela v občini Jesenice leži na vršaju združenih potokov Bela in Čikla, ki izvirata visoko pod melišči na grebenu Karavank (pobočja Belščice). Po grapah obeh potokov je v geološki zgodovini v obliki drobirskih tokov v dolino prineslo večje količine...