Anja Dolšak z UL FGG zmagovalka Borzenovega natečaja za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije 2020  

Diplomantka naše fakultete, Anja Dolšak, je na 7. Borzenovi vodilni konferenci Trajnostna energija lokalno 021 prejela nagrado za najboljše magistrsko delo pod mentorstvom doc. dr. Mateje Dovjak in somentorstvom izr. prof. dr. Marjane Šijanec Zavrl na temo trajnostne gradnje. Kot pravijo na Borzenu je Anja Dolšak v svojem magistrskem delu z naslovom “Presoja vidikov energijske prenove v smeri zdrave in okolju prijazne gradnje na primeru večstanovanjske stavbe” pregledala izzive sedanjega časa, aktualno zakonodajo na področju energijske učinkovitosti, tematiko trajnostne gradnje in obstoječe stanje večstanovanjske stavbe.

Ob prejemu nagrade je Anja povedala: “Magistrsko delo je preplet vztrajnosti in celovitega pristopa k izbrani tematiki, ki pokriva dva ključna termina: celovito energijsko prenovo stavb in vidike trajnostne gradnje. Glavni cilj magistrskega dela je prikaz, da je celovita energijska prenova stavb kompleksen proces, ki za doseganje kar največje učinkovitosti vključuje dober in vnaprej načrtovan projekt. Nagrada strokovne komisije mi tako pomeni potrditev, da je cilj izpolnjen, magistrsko delo pa se lahko uporabi kot zgled za ostale tematsko primerljive projekte v praksi.”

Po besedah predsednika strokovne komisije, mag. Boruta Rajerja direktorja energetskega področja na Borzenu, jih je zmagovalno magistrsko delo prepričalo s celovitostjo, praktično uporabnostjo in izvirnostjo. “Magistrska naloga je bila zares izvrstna kar se tiče celovitosti in tudi praktične uporabnosti. Kolegica se je posvečala trajnostni obnovi večstanovanjskih stavb. Večstanovanjske stavbe so včasih velik izziv v smislu prenov zaradi različnih vzrokov in v tem smislu je zelo pomembno podajati neke dobre primere, tudi skozi tako magistrsko nalogo. Tudi to je komisija prepoznala v smislu končnega izbora,” je še dodal.

Anji iskreno čestitamo in ji želimo veliko uspehov na njeni karierni poti!