Vabimo vas na informativni dan za doktorska študijska programa Grajeno okolje, ki ga izvaja UL FGG, in za interdisciplinarni doktorski študij Varstvo okolja, v katerem sodelujemo.

Informativni dan bo potekal v sredo 10. 6. 2020 ob 16:00, v svečani dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2, Ljubljana in prek videkonference na: https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/gol-xuz-t7v.