Select Page

Prakse v tujini (Erasmus+ KA103) – Ciljni konzorcij za mobilnosti za praktično usposabljanje

Ciljni konzorcij za mobilnosti za praktično usposabljanje študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezije Univerze v Ljubljani in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, v sodelovanju z Lineal d.o.o. in LUZ d.d. je vzpostavljen z namenom dviga kakovosti študijskih izidov diplomantov in povečanja privlačnosti študijskih programov.

S projektom se odzivamo na potrebe delodajalcev po zaposlitvenih kompetencah, med katerimi so vse bolj potrebne kompetence za delo v različnih kulturnih okoljih, ki se uspešno razvijejo z delovnimi izkušnjami v tujini. Delodajalci pričakujejo od diplomantov delovne izkušnje in izkušnje z mobilnostjo, ki spodbuja zaposlitvene kompetence diplomantov in povečuje njihovo zaznano samo-učinkovitost. Za uspešnost mobilnosti za praktično usposabljanje v tujini razvijamo in vpeljujemo program promocije, usposabljanja, mreže delodajalcev za PU v tujini in samoevalvacije.

Merjenje učinkov PU v tujini na zaposlitvene kompetence bo potekalo srednjeročno skozi analizo učinka PU na samo-učinkovitost študenta pri pripravi vloge za zaposlitev, zaposlitvenega razgovora kakor tudi vrednotenje s strani delodajalcev. Dolgoročno bomo merili učinke na strani zaposlenih diplomantov in delodajalcev z vprašalnikom. Konzorcij bo poskrbel za širjenje rezultatov projekta med različnimi deležniki: študenti, delodajalci, stanovskimi organizacijami in akademskim osebjem. Širjenje rezultatov in vključevanje zaposlovalcev v aktivnosti praktičnega usposabljanja bo pripomoglo k povečanju mest za praktično usposabljanje z vpeljanimi procesnim spremljanjem s strani študenta in mentorja.

Delavnica za študente pri kozorcijskem partnerju Lineal d.o.o.
V novembru smo izvedli delavnico v podjetju Lineal d. o. o. Direktor podjetja mag. Dušan Ogrizek je študentom predaval o kariernih kompetencah in strategijah pri zaposlovanju. Predstavil je kaj v podjetju pričakujejo od mladih, ki se vključujejo v delovni proces.
 

Še vedno nimam izoblikovane točne predstave na katerem področju v stroki bi želel delati v prihodnosti, zato bi se rad, če bo to mogoče, preizkusil na več delovnih mestih, da bi iz svojih izkušenj spoznal kaj mi najbolj ustreza. V Erasmus+ izmenjavi , ki sem jo opravil na Nizozemskem v organizaciji Van Aarle De Laat, sem zato videl priložnost, da bi pridobil prvo izkušnjo v praksi in bolj podrobno spoznal kako poteka delo v podjetju, ki se ukvarja s svetovalnim inženiringom.


Jonatan Golja

 

Dvomesečna Erasmus+ praksa je zelo dragocena izkušnja. Erasmus+ prakso sem opravljal na Hrvaškem, v podjetju Wienerberger Ilovac d.o.o. Tako sem se dodatno naučil o gradbenih materialih, zidanih konstrukcijah, načrtovanju konstrukcijskih sklopov in podobno. Učil sem tudi o uspešnem poslovanju, načrtovanju in razvoju proizvodnje in prodaje ter delom z ljudmi. Spoznal sem veliko različnih strokovnjakov iz tujih držav, oziroma ustvaril veliko novih kontaktov, kar je velika prednost bodočega inženirja. Poudaril bi še da sem dobil priložnost za nadaljevanje sodelovanja s podjetjem na celi jugovzhodni evropski regiji.


Amel Emkić

Aktivnosti

Glede na to, da je bila dosedanja realizacija praktičnega usposabljanja v tujini nizka, bomo pripravili program za promocijo in pripravo na odhod v tujino.

  • Vzpostavili bomo mrežo delodajalcev v tujini.
  • V projektu bomo razvili usposabljanje za študente za pripravo na PU v tujini z vsebinami komunikacije in vključevanja v različnih kulturnih okoljih. Poudarek bo na zaposlitvenih kompetencah in kariernemu načrtovanju. Na usposabljanju bomo študente tudi opremili z inštrumentarijem za spremljanje PU.
  • V okviru mreže mentorjev praktičnega usposabljanja, bomo pripravili usposabljanje, pri katerem bodo sodelovali strokovnjaki dveh konzorcijskih partnerjev. S strani tujih delovnih organizacij bomo izvedli izmenjavo mentorjev v tujih podjetij, ki bodo sodelovali v usposabljanju slovenskih mentorjev.

Pričakovani rezultati in učinek

Pričakujemo, da bomo s projektom:

  • Spodbudili študente za PU v tujini in povečali število izvedenih PU na letni ravni.
  • Študente bomo ozavestili o vlogi PU v tujini in jih opremili z ustreznimi spretnostmi za samozavestnejši nastop na delovnem mestu in vključevanje v novo kulturno okolje.
  • Razvili bomo procesni model mobilnosti za praktično usposabljanje v tujini s katerim bomo študentom omogočili usposabljanje pred odhodom na PU v tujino in sprotno spremljanje med potekom PU. Pri razvoju izobraževanja in inštrumentov spremljanja bodo sodelovali strokovnjaki konzorcijskih partnerjev. Dialog med univerzo in gospodarstvom bo pripomogel k kakovosti procesov od načrtovanja, iskanja tujih delodajalcev za PU, izvedbe PU s spremljanjem.

Več informacij pri kontaktnih osebah Erasmus+:

Romana Hudin

vodja službe za mednarodno in raziskovalno dejavnost na UL FGG

Damijana Zlatolas

strokovna sodelavka za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje na UM FGPA

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri