Nekdanji študenti UL FGG

“Med študijem geodezije sem izkoristila vse mednarodne priložnosti, ki jih nudi fakulteta. Zaradi vseh pozitivnih izkušenj v tujini sem si tudi službo poiskala izven Slovenije.”

Ana Jeseničnik
univ. dipl. inž. geodezije,
zaposlena v švicarskem podjetju Gemetris SA

“Fakultetna izobrazba mi je dala zelo dobro bazo, da poznam in razumem temeljne zakonitosti objektov, obnašanje in lastnosti materialov, gradbeno fiziko, statiko ter računalniško pismenost v strokovnih programskih orodjih.”

Maja Golubovič
dipl. inž. gradbeništva,
zaposlena v podjetju Pomgrad d. d.

“Največja prednost študija na fakulteti je osebni pristop asistentov in profesorjev, hkrati pa je tudi študentski glas upoštevan z vključevanjem študentskega sveta v delovanje fakultete.”

Doron Hekič
magister inženir gradbeništva

“… vsekakor pa na takih projektih ne bi mogel delovati brez znanja, ki sem ga pridobil na študiju stavbarstva na FGG.”

Milan Grašič
magister inženir stavbarstva, samostojni podjetnik

“Kljub temu, da je moja generacija diplomirala v času zaposlitvene krize, smo dobili delo v gradbeništvu.”

Teja Török
univ. dipl. inž. gradbeništva, konstrukcijska smer,
zaposlena v SGP Pomgrad d.o.o., Murska Sobota

“S pomočjo širokega teoretičnega in praktičnega znanja, pridobljenega tekom magistrskega študija stavbarstva na FGG, sem del ekipe vodilnih strokovnjakov v podjetju, ki nudi storitve na območju centralne in JV Evrope.”

Gašper Gosar
magister inženir stavbarstva, zaposlen v Petrol d.d., Ljubljana

“Svojo prvo zaposlitev sem dobil v Aucklandu na Novi Zelandiji v prvem podjetju, pri katerem sem potrkal na vrata!”

Janez Mikec
univ. dipl. inž. gradbeništva, konstrukcijska smer,
zaposlen v KCL Engineering Services, Auckland, Nova Zelandija

“Poleg izkušenj iz prakse sem predvsem zaradi odličnega in širokega teoretičnega znanja, pridobljenega na FGG, z ekipo mednarodnih strokovnjakov prispeval, da je rudnik po 26 letih nenehnih problemov začel s proizvodnjo urana.”

Dr. Jure Klopčič
univ. dipl. inž. gradbeništva, konstrukcijska smer, doktoriral na UL FGG,
zaposlen v rudniku urana Cigar Lake Mine, Canada

“Modeliranje in analiziranje vplivov naravnih nesreč na zavarovalnice in pozavarovalnice se nahaja na preseku tehničnih, naravoslovnih ter tudi družbenih ved. Osnove za nadaljnji razvoj le-teh pa sem pridobil preko študija vodarstva na FGG.”

Blaž Barič
univerzitetni Prešernov nagrajenec, univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva, zaposlen v podjetju Guy Carpenter, London

“V ekipi Modri planet je trenutno zaposlenih šest strokovnjakov, imamo tri zunanje sodelavce. Kar polovica pa nas je doštudirala na ljubljanski FGG in prav vsak v ekipi je specialist za svoje področje.”

Marko Mesarič
univ. dipl. inž. geodezije, član ekipe Modri planet

“Po diplomi me je želja po mednarodnih izkušnjah ponesla v tujino. Toda pri vseh svojih kariernih korakih sta ključno vlogo odigrala mednarodno priznana diploma ter strokovno znanje, pridobljeno v času študija na FGG.”

Jernej Herzog
univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva, zaposlen v podjetju CLARIANT Produkte GmbH, München, Nemčija

“Na študiju v Ljubljani na FGG sem pridobila trdno tehnično osnovo in veščine dela v skupini. To mi je omogočilo nadaljevanje raziskovalnega dela in doktorski študij na Tehniški univerzi v Münchnu in Nemški vesoljski agenciji.”

Dr. Janja Avbelj
univ. dipl. inž. geodezije, doktorirala na Tehniški univerzi v Münchnu,
zaposlena v EUMETSAT, Darmstadt, Nemčija

“Poklicno pot sem si začel ustvarjati že v času izdelave magistrske naloge, pri čemer sem spoznal predstavnike 18 občin, treh razvojnih agencij in drugih deležnikov. Posledica odličnega sodelovanja z njimi in znanja, pridobljenega na FGG, je bila zaposlitev na RRA.”

Uroš Rozman
univerzitetni Prešernov nagrajenec, magister prostorskega načrtovanja,
zaposlen v RRA Koroška, Dravograd

“Najprej sem se zaposlil v podjetju Grundfos na delovno mesto tehnične podpore in prodaje vodnih črpalk, pri čemer mi je zelo prav prišla hidravlika, ki sem se jo naučil na študiju vodarstva na FGG.”

Jure Kristan
univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva, zaposlen v Komunali Kranj d.o.o., PE Komunala, Kranj

“Z znanjem, ki sem ga pridobil na FGG, lahko inženirsko vrednotim in z interdisciplinarnimi znanji rešujem strokovne probleme.”

Benjamin Resnik
univ. dipl. inž. gradbeništva, konstrukcijska smer,
zaposlen v javnem podjetju Vodovod SISTEMA B, Murska Sobota

Izberi si enega od poklicev prihodnosti: