Pristopna izjava

* Obvezna polja
Osebni podatki
Ime: *
Priimek: *
Priimek med študijem:
Rojstni datum: *
Naslov stalnega bivališča: *
E-naslov*:
Dodiplomski študij
Program in smer dodiplomskega študija:
Leto zaključka študija:
VIS:
VSŠ:
UNI:
Študijski program:
Podiplomski študij
Program in smer podiplomskega študija:
Leto zaključka študija:
Magistrskega:
Doktorskega:
Tema magistrske naloge:
Tema doktorske naloge:
Zaposlitev
Naziv organizacije:
Dejavnost organizacije:
Področje dela:
Delovno mesto:
Telefon:
Fax:
Soglašam, da se osebni podatki uporabljajo za potrebe Kluba diplomantov UL FGG: *Da Ne
Soglašam, da se moje ime in priimek objavita za člane Kluba diplomantov UL FGG: *Da Ne
Soglašam, da se poleg imena za člane kluba objavijo tudi kontaktni podatki (zaposlitev, telefon, e-naslov): *Da Ne