Prometno tehniški inštitut (PTI)

Prometnotehniški inštitut deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Izvaja znanstveno raziskovalne in strokovne projekte na področju prometnega inženirstva ter v okviru fakultete opravlja pedagoško dejavnost na prometni smeri.

Pedagoško delo

Na področju pedagoške dejavnosti Prometnotehniški inštitut izvaja pedagoško delo na prometni smeri, skozi učni proces zagotavlja ustrezno izobražene kadre za potrebe gospodarstva, usposablja lastne kadre za pedagoški proces in sodeluje ter se povezuje s tujimi univerzami.

Raziskovalno delo

Na področju znanstveno-raziskovalnega dela izvajamo raziskave in skrbimo za razvoj na ključnih področjih prometnega inženirstva. Vključujemo se v mednarodne raziskovalne projekte in objavljamo rezultate ter izsledke raziskav v mednarodno priznanih revijah.

Strokovno delo

Na področju strokovnega dela postajamo stalni recenzent za študije in projekte na izbranih področij. Imamo stalne svetovalne pogodbe s pomembnejšimi domačimi naročniki ter izvajamo zahteve strokovne projekte. Z izobrazbeno strukturo in pridobljemim znanjem v pretekolosti smo usposobljeni za delovanje na vseh ključnih področjih prometnega inženirstva.

  zaposleni telefon email
asist. dr. Niko Čertanc, univ. dipl. inž. grad. 47 68 566, int. 566 niko.certanc@fgg.uni-lj.si
mag. Simon Detellbach, univ. dipl. inž. grad. 47 68 569, int. 569 simon.detellbach@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Peter Lipar, univ. dipl. inž. grad. 47 68 585, int. 585 peter.lipar@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Tomaž Maher, univ. dipl. inž. grad. 47 68 578, int. 578 tomaz.maher@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Rok Marsetič, univ. dipl. inž. grad. 47 68 569, int. 569 rok.marsetic@fgg.uni-lj.si
viš. pred. mag. Robert Rijavec, univ. dipl. inž. grad. 47 68 570, int. 570 robert.rijavec@fgg.uni-lj.si
Barbara Sterle, univ. dipl. zgod. 47 68 571, int. 571 barbara.sterle@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Irena Strnad, univ. dipl. inž. grad. 47 68 577, int. 577 irena.strnad@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Darja Šemrov, univ. dipl. inž. grad. 47 68 565, int. 565 darja.semrov@fgg.uni-lj.si
strok. sod. Jurij Velkavrh, univ. dipl. mat. 47 68 567, int. 567 jurij.velkavrh@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Marijan Žura, univ. dipl. inž. grad. 47 68 568, int. 568 marijan.zura@fgg.uni-lj.si