Računovodsko finančna služba

Dnevnice in kilometrina:

Zneski dnevnic za Slovenijo in tujino so na priloženih dokumentih.

  zaposleni telefon email
Matevž Brinovec, univ. dipl. ekon. , spec. manag. 47 68 660, int. 660 matevz.brinovec@fgg.uni-lj.si
Sonja Karakaš, dipl. ekon. 47 68 503, int. 503 sonja.karakas@fgg.uni-lj.si
Simona Konda, dipl. ekon. 47 68 502, int. 502 simona.konda@fgg.uni-lj.si
Sandra Vračević, dipl. ekon. 47 68 676, int. 676 sandra.vracevic@fgg.uni-lj.si