Pet diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je za Finance povedalo, kje in kako so se zaposlili, ko so končali študij, ter kakšno delo opravljajo.

Ana Jeseničnik, univerzitetna diplomirana inženirka geodezije, je vodja projektov v geodetskem podjetju Gemetris SA v Švici. Največ dela z geografskimi informacijskimi sistemi, droni in fotogrametrijo, vodi projekte in dostavlja geodetske storitve strankam.

Blaž Barič, univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva, je analitik tveganj ob naravnih nesrečah (Catastrophe Risk Analyst). Za zavarovalnice vrednoti možne zavarovane škode ob poplavah, toči, potresih in drugih naravnih pojavih v različnih delih sveta. Zaposlen je v britanskem podjetju Willis Re, dela pa v Madridu, kjer ima podjetje tudi svojo pisarno.

Simon Arčan, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, je zaposlen v projektantskem podjetju Elea iC, kjer je začel delati že kot študent magistrskega študija. Opravlja delo BIM-modelarja in piše zaključno magistrsko delo o uporabi BIM-orodij pri projektiranju infrastrukturnih objektov.

Nina Delakorda, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva, je nadzornica pri velikih infrastrukturnih projektih, katerih investitor so avstrijske železnice ÖBB. Prvo zaposlitev je dobila novembra 2012, dva meseca po zagovoru diplome, in sicer pri podjetju IGT Geotechnik und Tunnelbau iz Salzburga, za katero dela še danes.

Klemen Beličič, magister prostorskega načrtovanja, je zaposlen na mestni občini Novo mesto, kjer je strokovni sodelavec za promet in mobilnost. Pred zaposlitvijo je kot študent delal pri projektih s področja prostorskega načrtovanja in mobilnosti pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, Ljubljanskem urbanističnem zavodu ter v dveh drugih podjetjih. Že v študentskih letih je sodeloval z mestno občino Novo mesto, v kateri se je pred nekaj meseci zaposlil.

Več lahko preberete v članku na Finance.si, na povezavi: http://bit.ly/360xaIK