Predmeti na FGG

Geodezija v inženirstvu - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Božo Koler
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: asist. dr. Tilen Urbančič
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:


Predavanja:


Grezenje (mehansko grezenje (koordinatna grezila), optično grezenje), uporaba laserja v geodeziji v inženirstvu, geodetska dela pri izgradnji predorov, geodetska dela pri projektiranju


in izgradnji premostitvenih objektov, geodetska dela pri izgradnji montažnih objektov, geodetska dela pri skeletni gradnji (jeklene konstrukcije), geodetska dela v strojništvu, kontrolne meritve. Vaje:

Trasiranje lokalne ceste in izračun volumnov mas linijskih objektov, Določitev vertikalnih premikov v mestni nivelmanski mreži, Prostorski urez, Pravokotnost in vertikalnost objektov, Kontrolne meritve v strojništvu.

Namen predmeta:

Cilji:


Nadgraditi znanja in veščine iz predmeta Geodezija pri gradnji objektov z znanji o kontroli kvalitete zgrajenega objekta in premiki objektov v prostoru.

Spoznati različne merske tehnike, ki jih uporabljamo v geodeziji v inženirstvu.


Kompetence:


Sposoben povezovati znanja s področja planiranja in analiziranja geodetskih mrež za potrebe določevanja premikov objektov v prostoru.

Zna uporabiti osvojeno znanje pri vodenju del za potrebe kontrolnih meritev.

Zna praktično uporabiti nadgrajeno znanje o planiranju in vodenju kontrolnih meritev objektov.Literatura:


Bell, F. 1993. Surveying & Setting Out Procedures. Averbury Ashgate Publisching, Limited, izbrana poglavja.


Irvine, W. 1995. Surveying for Construction. McGraw-Hill, izbrana poglavja.


Moeser, M., Mueller, G., Schlemmer, H., Werner, H. 2000. Handbuch Ingeniergeodaesie. Grundlagen, Wichmann.


Moeser, M., Mueller, G., Schlemmer, H., Werner, H. 2002. Handbuch Ingenier geodaesie. Strassenbau, Wichmann.

Schofield, W. 2001. Engineering Surveying. Butterworth-Heinemann.