Predmeti na FGG

Programiranje - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Pregled vsebine predmeta, izrazoslovje in izbrana literatura, Kaj je programiranje in zakaj programiramo, Programiranje brez računalnika, Programski jeziki, Uvod v algoritme, Programski jezik Python, Spremenljivke – tipi podatkov, pretvorbe
Branje in pisanje podatkov – besedilne datoteke, XML, podatkovne baze, Odločitve in zanke – if, for, while Funkcije in podprogrami, Odpravljanje napak, Zasnova kompleksnih rešitev, Spremljanje verzij in skupinski razvoj, Osnove GitHuba
R in statistične analize, Avtomatizacija postopkov – QGIS/ArcGIS

Vaje
Razvoj programa za reševanje izbranega geodetskega inženirskega problema. Zasnova algoritmov, programiranje, testiranje, objava, prikaz delovanja.

Namen predmeta:

Cilji:


Poglobljeno znanje izbranega programskega jezika.

Samostojna zasnova in implementacija inženirskih programov za različne naprave.

Osnovno znanje različnih metod in orodij razvoja programske opreme.


Literatura:

Stellman, A., Greene, J. 2015. Learning Agile, O'reilly Media.
Lutz, M. 2013. Learning Python, O'Reilly Media.
Python Software Foundation. 2014. Python Documentation. https://docs.python.org/3/
Mueller, John. Beginning Programming with Python for Dummies. John Wiley & Sons, 2014.
Graser, A. Learning QGIS. 2014. Birmingham: Packt Publishing.
Lawhead, J. 2015. QGIS Python Programming Cookbook. Birmingham: Packt Publishing.