Predmeti na FGG

Tehnologija instalacij - B II

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Uroš Stritih
asistent: doc. dr. Matjaž Prek
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Uvod v vsebine, namen predmeta in program, kompetence. Notranje okolje v stavbah. Modeliranje notranjega okolja. Koncepti učinkovitih ter inovativnih sistemov za bivanje in delo uporabnika prostora, ter drugih namembnosti prostorov. Odziv uporabnika prostora na občutene parametre notranjega okolja – študija funkcij in modelov. Napredne tehnologije in sistemi za OPK in pripravo tople vode. Osnove regulacije in krmiljenja OPK sistemov za doseganje zahtevanih (želenih) parametrov v notranjih prostorih stavb. Osnove meritev in monitoring OPK sistemov. Reševanje problemov in osnovna načela projektiranja ter ocenjevanje kakovosti OPK sistemov.

Vaje:

Teoretične vaje (uporaba različnih modelov za analizo notranjega okolja, računanje posameznih parametrov notranjega okolja). Laboratorijske vaje (spoznavanje z merilno opremo, meritev neposrednega notranjega okolja, demonstracijske vaje na laboratorijskem modelu klimatske naprave) Seminarski izdelek: Študent bo izbral vsebino, v smeri katere želi poglobiti svoje znanje. V sodelovanju z učiteljem bo izdelal seminar

Namen predmeta:

Cilji:

- Podati osnove razumevanja in poznavanja notranjega okolja stavb (toplotno okolje, kakovost zraka) v korelaciji z uporabnikom prostora in strojnimi instalacijami.

- Podati osnove povezave prostorske umeščenosti uporabnika prostora – človeka (npr. delovno okolje) z vrednotenjem notranjega okolja na podlagi osnovnih tehničnih zakonitosti in strojnimi instalacijami.

- Podati osnovne tehnologije in osnove (sistemov) ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (hlajenja) (OPK) ter sistemov za pripravo tople vode.

- Podati teoretične osnove regulacije OPK sistemov.

Pridobljene kompetence:

- Pridobljena znanja bodo omogočila, da bo študent:

- Sposoben oceniti in osnovno načrtovati delovno in bivalno notranje okolje (toplotno okolje, kakovost zraka) s predvidenim tveganjem za ugodje in zdravje uporabnika prostora,

- Sposoben osnovnega modeliranja parametrov notranjega okolja,

Sposoben prepoznati različne osnovne ogrevalne, prezračevalne in klimatske sisteme in sisteme za pripravo tople vode.
Literatura:

ASHRAE. 2007. ASHRAE Handbook: HVAC Application. Atlanta.

Mundt, E. et al. 2004. Ventilation effectiveness, REHVA Guidebook 2. Brussels.

Handbuch der Klimatechnik, Verlag C.F. Muller GmbH, Karlsruhe, 1989.

Wargocki, P. et al. 2006. Indoor climate and productivity in offices, REHVA Guidebook 6. Brussels.
Bilateral project. Thermal energy storage. Dostopno na: http://www.fs.uni-lj.si/los