Predmeti na FGG

Avtomatsko vodenje sistemov - B II - Stav.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Igor Škrjanc
nosilec in izvajalec: doc. dr. Vito Logar
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Sistemi: sistemski pristop, osnovni pojmi o sistemih, sistemski pristop pri načrtovanju vodenja. Modeliranje in simulacija: vrste modelov in načini modeliranja, ciklični postopek, vrednotenje in verifikacija, osnovni zapisi (dif. enačbe, prenosne funkcije in bločni diagrami). Objektno orientirano modeliranje, osnove simulacije, metode simulacije. Orodja: Matlab-Simulink, Dymola-Modelica. Modeliranje in simulacija toplotnih in svetlobnih tokov v zgradbi. Avtomatsko vodenje sistemov: inženirski pristop z bločnimi diagrami in tehnološkimi shemami. Osnovni pojmi (krmiljenje, regulacija, sledenje, odpravljanje motenj, učinki povratne zanke na ustaljeno stanje, stabilnost). Osnovne regulacijske strukture: stopenjski, PID, mehki regulator, avtomatsko vodenje toplotnih in svetlobnih tokov v zgradbi.

Vaje:

Laboratorijske vaje: delo s pomočjo modelersko simulacijskih paketov: Matlab-Simulink in Dymola- Modelica. Izvedba avtomatskega vodenja na modelnih laboratorijskih napravah. Seminar: vsak študent samostojno izdela seminarsko nalogo pod mentorstvom učitelja ali asistenta.
Namen predmeta:

Cilji:

- Prikaz področja avtomatike na zanimiv način preko številnih primerov.

- Seznanitev s celovitostjo življenjskega cikla sistemov vodenja.

- Poudarek na sistemskem pristopu.

Pridobljene kompetence:

- Osvojitev osnovnih metod modeliranja in simulacije sistemov.

- Osvojitev osnovnih metod avtomatskega vodenja s poudarkom na regulacijskih metodah.

Seznanitev s celovitostjo obravnavanih postopkov s pomočjo primerov iz gradbeništva.
Literatura:

Škrjanc, I. 2012. Avtomatsko vodenje sistemov. UL, FE. (skripta v pripravi)

Zupančič, B. 1996. Zvezni regulacijski sistemi 1. del, 3. Izdaja. UL, FE.

Zupančič, B., Karba, R., Matko, D. 1995. simulacija dinamičnih sistemov, 1.izdaja. UL, FE.

Karba, R. 1999. Modeliranje procesov, 1. Izdaja. UL, FE.

Oblak, R., Škrjanc, I. 2005. Matlab s simulinkom : priročnik za laboratorijske vaje, 1. izdaja. UL FE.