Predmeti na FGG

Teorija prometnega toka in analiza kapacitativnosti - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Tomaž Maher
asistent: asist. dr. Irena Strnad
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Osnove o teoriji prometnega toka (zgodovinski pregled, osnovni namen in problemi s katero se ukvarja ta znanost, področja uporabe). Gibanje posameznega vozila. Osnovni parametri prometnega toka. Značilne karakteristike prometnega toka. Teoretični in empirični odnosi med parametric prometnega toka. Matematični modeli medsebojnih odvisnosti v prometnem toku. Matematični modeli za opisovanje zakonitosti gibanja vozil pri različnih pogojih v prometnem toku. Osnove teorije strežbe v prometnem inženirstvu. Kapaciteta različnih prometnih rešitev (območja oviranih prometnih tokov – nivojska križišča , območja delno oviranih prometnih tokov – izven nivojska križišča, območja neoviranih prometnih tokov – odseki cest.

Namen predmeta:

- Nadgraditi osnovno znanje prometnegainženirstva

- Podati teoretične osnove v teoriji prometnega toka in spoznati kapacitetne modele kot osnovo za načrtovanje in dimenzioniranje prometnih objektov (križišča, odseki cest, ostale prometne površine)

- Podati pregled ukrepov in metod pridobljene

- Sposobnost izdelave zahtevnih analiz, študij in projektov za prometne objekte
- Sposobnost izvajanja nadzora nad izvajanjem zahtevnih prometnih objektov

Literatura:

Maher T. 2008. Teorija prometnega toka – skripta, dopolnjena verzija. Ljubljana, UL FGG, Prometnotehniški inštitut, 180 str.

Maher T. 2008. Kapacitetna prometnih površin, skripta, dopolnjena verzija. Ljubljana, UL FGG, Prometnotehniški inštitut, 190 str.

Kerner B.S. 2004. The physics of traffic. Springer.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.