Predmeti na FGG

Jeklene konstrukcije - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Primož Može
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Plastična analiza jeklenih konstrukcij s poudarkom na togi metodi plastičnih členkov; globalna analiza jeklenih konstrukcij (metode, začetne nepopolnosti, modeliranje, dimenzioniranje elementov, presoja rezultatov); utrujanje (nizkociklično, visokociklično); spoji (klasifikacija, dimenzioniranje, duktilnost); potresno odporno projektiranje jeklenih konstrukcij (zasnova, duktilnost, ukrepi za zagotavljanje potresne odpornosti); sovprežne konstrukcije (osnove, dimenzioniranje nosilcev; elastično, elasto-plastično, dimenzioniranje stebrov); stabilnost ojačenih pločevin (osnove, ojačitve; dimenzioniranje ojačenih panelov na relevantne vplive).

Vaje
Seminarske vaje: računski primeri - praktična uporaba metod projektiranja, ki jih študent spozna pri predavanjih.

Namen predmeta:

Cilji

- Nadgraditi osnovno znanje s področja projektiranja jeklenih konstrukcij z znanjem o zahtevnejših metodah projektiranja

- Pridobiti znanja, ki bodo v pomoč pri pridobitvi licence pooblaščenega inženirja pri Inženirski zbornici Slovenije.

Pridobljene kompetence

- Sposobnost projektiranja jeklenih konstrukcij na nivoju sistemov (npr. stavb),

- Sposobnost reševanja posebnih problemov jeklenih konstrukcij (utrujanje, potres, ojačene pločevine, sovprežne konstrukcije).

Literatura:

D. Beg, A. Pogačnik. 2009. Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po evrokod standardih. Ljubljana, IZS.
ESDEP - The European Steel Design Education Programme, spletna učilnica UL FGG.
P Može, Študijsko gradivo - izbrane teme,  spletna učilnica UL FGG.
NS Trahair, MA Bradford, David Nethercot, L Gardner, The Behaviour and Design of Steel Structures to EC3, Fourth Edition, 2008, 490 p.3.
Luís Simões da Silva, Rui Simões, Helena Gervásio. 2016. Design of Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-1 – General Rules and Rules for Buildings. ECCS – European Convention for Constructional Steelwork.
Jean-Pierre Jaspart, Klaus Weynand. 2016. Design of Joints in Steel and Composite Structures. ECCS – European Convention for Constructional Steelwork.


Skip to content