Predmeti na FGG

Vrednotenje trajnosti stavb - MA Stavb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Mitja Košir
asistent: asist. David Božiček
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:

CILJI:
 Nadgraditi osnovno znanje o izbiri materialov, konstrukcijskih sklopov, kot tudi stavb kot celote v pogledu trajnostne gradnje, zmanjševanju vpliva na okolje in analizi v celotnem življenjskem ciklusu stavb in drugih objektov,
 Nadgraditi znanje z metodami, teoretičnimi in  praktičnimi rešitvami, z namenom okoljsko samovzdržnega načrtovanja, s čim manjšim vplivom na okolje.
 Podati pregled naprednih metod in načinov ugotavljanja in dokazovanja vplivov na okolje, tako v procesu proizvodnje (pridobivanja surovin, predelave, proizvodnje, same vgradnje gradiv in gradnje objektov, vključno z vsemi transporti), uporabe (potrebne energije za vzdrževanje stavbe, obnove, sanacije in druga popravila) in konca uporabe (odstranjevanje in dekompozicija objektov, možnost ponovne uporabe, recikliranja in deponiranja).

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:
 Sposobnost izbire gradiv v procesu načrtovanja objektov s ciljem čim manjšega vpliva na okolje, ob istočasnem upoštevanju vplivov v celotnem življenjskem ciklusu stavb in drugih objektov,
 Nadgraditi vsa do sedaj pridobljena znanja s področja stavbarstva z znanji okoljsko vzdržne gradnje in uporabe objektov v celotni življenjski dobi,
 Sposobnost razpoznavanja prednosti okoljske gradnje in uporabe objektov.

Literatura:

Santamouris, M., Environmental Design of Urban Buildings, An Integrated Approach, Earthscain, 2006
Pacheco F., Eco Efficient Construction and Building Materials, Life Cycle Assesment (LCA, Eco Labelling and Case Studies, Woodhead Publishing, 2014
Smith G.B., S. Granqvist, Green Nanotechnology, Solutions for Sustainability and Press, 2010
Leffers, M.R., Sustainable Construciton and Design – Pearson Education Prentice Hall, 2010
Mequignon M., H. Ait Haddou, Lifetime Environmental Impact of Buildings, Springer, 2014

Elektronski viri:
• Spletna stran KSKE / Internet site: UL FGG KSKE:     http://kske.fgg.uni-lj.si/ 
Spletna stran UL FGG / Internet site UL FGG:  http://www3.fgg.uni-lj.si/