Predmeti na FGG

Pametna hiša (4 KT) - B II

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Mitja Košir
asistent: asist. Luka Pajek
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Geneza odnosa koncept – tehnologija. Interaktivnost vplivov na lokaciji. Sheme sistema pametne hiše: okolja, sistemi vedenja, stopnje vodenja, implementacija. Vloga individualnosti: zdravje, udobje, učinkovitost pri načrtovanju. Interaktivnost in povezanost prostora in časa s povezavo tega načela z informacijsko tehnologijo. Vpliv kulture in tehnologije, fiziologije in energije ter nove informacijske tehnologije na učinkovitost. Topologija komunikacij. Pametni proizvodi, podsistemi in avtomatizirano bivalno okolje. Vpliv dinamične odprtine in fasadni sistemi. Regulacija dnevne/umetne svetlobe. Pregled in kritična predstavitev aktualnih primerov.

Laboratorijske vaje:

Načrtovanje zasnove stavb na osnovi izhodišč dinamičnega odziva na zunanje spremembe. Individualne simulacije in primerjalne analize izbranih primerov stavb iz vaj.
Namen predmeta:

Cilji:

- Izboljšanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja z razumno uporabo novih tehnologij in minimalno porabo energije za delovanje sistema.

- Optimalna komunikacija z drugimi strokami in enakopravno sodelovanje s svojimi kompetencami z njimi.

- Vodenja sistemov načrtovanja in gradnje, kjer se bo v praksi pojavil skupaj z arhitektom.

Pridobljene kompetence:

- Obvladanje osnovnih principov inženirskega načrtovanja.

- Obvladanje postopka sistemske in faktorske analize.

- Sposobnost uporabe različnih orodij za analizo in načrtovanje stavb.

- Sposobnost uporabe literature in kritične presoje produktov razvoja stroke.

Sposobnost upoštevati tekočo zakonodajo in standarde.
Literatura:

Krainer, A. 1993. Toward smart buildings, (Building science and environment-conscious design, Module 1: Design principles, 7). London: European Commission.

Addington, M., Schodek, D. 2005. Smart Materials and Technologies. Elsevier, Architectural Press. (izbrana poglavja)

IEA (International Energy Agency). 1999. Solar Energy Houses, Strategies, Technologies, Examples, James&James.

Lee, E., Selkowitz, S., Bazjanac, V., Inkarojrit, V., Kohler, C. 2002. High-performance commercial building facades. Lawrence Berkley National Laboratory.

e-učilnica Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na spletu: http://kske.fgg.uni-lj.si .