Predmeti na FGG

Upravljanje informacij in sodelovanje s pristopom BIM - II - Gradb.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Tomo Cerovšek
izvajalec: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: