24.3. 2021 so Anže Babič, Jure Žižmond, Aleš Jamšek in Matjaž Dolšek, na povabilo kolegov iz Zagreba, sodelovali na ambasadorski sekciji 1. hrvaške konference o potresnem inženirstvu. Predstavili so aplikacijo IKPIR za analize potresnega tveganja grajenega okolja in osnutek potresne izkaznice.

V predstavitvi so utemeljili, da je napačna percepcija o potresnem tveganju ključna za neukrepanje. Seizmični stresni test stavbnega fonda v Sloveniji je bil izveden pred približno enim letom. Negativen izid seizmičnega stresnega testa je opozorilo, da je treba ukrepati celovito. Fizikalno-opredeljene simulacije potresnega tveganja in s tem povezane digitalne potresne izkaznice so ključne za vzpostavitev nepristranskega zaznavanja in komuniciranje potresnega tveganja ter zagotavljajo osnovo za obvladovanje tveganj in krepitev potresne odpornosti skupnosti. Zainteresiran bralec si lahko pogleda prezentacijo in članek.

Na ambasadorski sekciji konference so poleg organizatorjev sodelovali še predstavniki Indije, Japonske in Italije. Veleposlanik Republike Slovenije je bil odsoten zaradi opravičenih razlogov.