doc. dr. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.

doc. dr. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.

Visokošolski učitelj - docent (pedagoški)

Predmeti