izr. prof. dr. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.

izr. prof. dr. Ana Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.

Visokošolski učitelj - izredni profesor (pedagoški)

Predmeti