prof. dr. Branko Širok, univ. dipl. inž. str.

prof. dr. Branko Širok, univ. dipl. inž. str.

Visokošolski učitelj - redni profesor (pedagoški)