Elizabeta Adamlje, univ. dipl. bibl. in prof. soc.

Elizabeta Adamlje, univ. dipl. bibl. in prof. soc.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (administrativni)

  • organizacijska enota: Knjižnica
  • telefon: 42 64 288, int. 101
  • email: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: Hajdrihova 28