prof. dr. Franc Steinman, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Franc Steinman, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - redni profesor (pedagoški)

Predmeti