prof. dr. Janez Žmavc, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Janez Žmavc, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - redni profesor (pedagoški)