mag. Maja Koprivšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

mag. Maja Koprivšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Raziskovalec z magisterijem (raziskovalni)

  • organizacijska enota: Vodno gospodarski inštitut
  • telefon: 425 40 52, int. 211
  • email: maja.koprivsek@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 48 Hajdrihova 28