izr. prof. dr. Marko Kegl, univ. dipl. inž. str.

izr. prof. dr. Marko Kegl, univ. dipl. inž. str.

Visokošolski učitelj - izredni profesor (pedagoški)