asist. dr. Niko Čertanc, univ. dipl. inž. grad.

asist. dr. Niko Čertanc, univ. dipl. inž. grad.

Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Prometno tehniški inštitut (PTI)
  • telefon: +386 1 4768 566
  • email: niko.certanc@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 302 Jamova 2
  • govorilne ure: vsak delovnik med 8. in 14. uro, razen
    v času pouka

Predmeti