izr. prof. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad.

izr. prof. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - izredni profesor (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE)
  • telefon: +386 1 4768 604
  • email: roman.kunic@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 410 Jamova 2
  • govorilne ure: vsak četrtek od 12h do 13h v kabinetu 410 v 4. nadstropju –
    dodatni dogovori možni izključno po elektronski pošti

Predmeti