asist. Žiga Krofl, univ. dipl. inž. grad.

asist. Žiga Krofl, univ. dipl. inž. grad.

Raziskovalec (raziskovalni)

Predmeti