Vljudno vas vabimo na Mednarodni znanstveni posvet o hrupu vetrnih elektrarn in možnih vplivih na življenjsko okolje (»International scientific consultation on wind turbine noise and  possible impacts on living environment«). Posvet organizira Slovensko društvo za akustiko (SDA) ob sodelovanju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani. Posvet bo 15. 1. 2020, s pričetkom ob 13:00 h, v predavalnici II/6, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (Jamova cesta 2, Ljubljana).

Program posveta:

13.00-13.05 doc. dr. Mateja Dovjak: Otvoritev posveta, predsednica Slovenskega društva za akustiko (SDA), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
13.05-13.10 prof. dr. Matjaž Mikoš: Uvodni pozdravni nagovor, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, UL
13.10-14.10 dr. Branko Zajamšek: Uvodno vabljeno predavanje, Dobre prakse merjenja ter modeliranja hrupa vetrnih elektrarn, Adelaide Institute for Sleep Health (AISH), Flinders University, College of Medicine and Public Health, Australija
14.10-14.30 izr. prof. dr. sc. Antonio Petošić: General problems with description, measurements and assesment of environmental noise parameters in Croatia according ISO 1996-2:2017 and their connectivity with the problems from windfarms noise,University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Department of Electroacoustics, Zagreb
14.30-14.50 Coffee Break
14.50-15.10 dr. Ferdinand Deželak: Vetrne elektrarne in motenost okolja z njihovim hrupom, Zavod za varstvo pri delu (ZVD), Ljubljana
15.10-15.30 dr. Sonja Jeram: Vetrne elektrarne v slovenskih prostorskih načrtih, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Ljubljana
15.30-15.50 prof. dr Mirko Čudina: Vpliv hrupa vetrnih elektrarn, ustanovitelj in tajnik SDA, upokojeni profesor Fakultete za strojništvo, UL
15.50-16.10 Diego Loredan: Zakaj Slovenija ni primerna za vetrne elektrarne, Civilna iniciativa za zaščito Senožeških brd, Koper
Pisni prispevek doc. dr. Kristy Hansen: Strategies to improve wind farm noise compliance assessment, Adelaide Institute for Sleep Health (AISH), Flinders University, College of Medicine and Public Health, Australia
16.10-16.30 Razprava in zaključek

Vse zainteresirane prosim, da svojo udeležbo potrdijo do 8. 1. 2020 na tej povezavi https://forms.gle/ZXKjvP99N8EjGSg17. Kotizacije ni.

Udeleženci posveta bodo po zaključku posveta prejeli zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov.

S spoštovanjem,

doc. dr. Mateja Dovjak, predsednica SDA