V četrtek, 30. 3. 2017, nas je obiskalo 18 dijakov in dva učitelja Gimnazije Šiška. V okviru promocije naše fakultete smo namreč organizirali izvedbo maturitetne terenske vaje pri predmetu geografija za dijake četrtega letnika Gimnazije Šiška. Vaja je bila izvedena na Gradaščici ter v laboratorijih na Hajdrihovi. Pri organizaciji in izvajanju vaje so sodelovali doc. dr. Mojca Šraj, asist. Klaudija Sapač, asist. Mateja Klun, viš. pred. Gašper Rak, g. Rajko Bezlaj in doc. dr. Mario Krzyk.