Skupni magistrski študij Vodarstva in okoljskega inženirstva UL FGG in Zürich University of Applied Sciences (ZHAW)

UL FGG začenja v okviru študija Vodarstvo in okoljsko inženirstvo sodelovati pri skupnem magistrskem študiju s Zürich University of Applied Sciences (ZHAW) iz Švice.