UL FGG ima na magistrskem študiju Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (MA-VOI) sklenjen sporazum o dvojni diplomi (»double-degree«) z Universitá della Calabria (UNICAL), program Environmental Engineering s sedežem v kraju Rende v bližini Cosenze na Kalabriji. Sporazum omogoča študentom, da opravijo en semester (30 ECTS) na UNICAL in napišejo (eno) magistrsko nalogo z mentorjema iz obeh univerz, nato pa mu obe univerzi priznata izobrazbo magistra inženirja in izdata vse listine o končanem študiju in pridobljeni izobrazbi.

Študijski program UNICAL Environmental Engineering je programu MA VOI zelo podoben, kompetence obeh študijev se ne razlikujejo, vsebine posameznih predmetov pa so razporejene drugače. Kombiniran program MA-VOI in EE-UNICAL je za naše študente nedvomno zanimiv zaradi specifičnih dodatnih znanj, ki jih ponuja univerza na jugu Italije. Tamkajšnja problematika je povezana s sredozemskim podnebjem, bližino morja, pretežno agrarnim okoljem, zagotavljanjem kakovostne pitne vode, energetiko in zahtevno geološko podlago, na kateri se pogosto prožijo plazovi.

Število izmenjalnih študentov je omejeno na 10, prijavijo pa se lahko študenti, vpisani v prvi letnik magistrskega študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Prva dva semestra opravijo študenti na domači univerzi, za izmenjavo lahko izberejo tretji ali četrti semester. Postopek izbire obsega prijavo (do konca januarja v prvem semestru prvega letnika), izbiro in obvestilo (do konca aprila), nato pa se podpiše individualni učni načrt z izbranimi obveznostmi na tuji univerzi. Tudi za odhod v tujino v tretjem semestru tako ostane dovolj časa za organizacijo bivanja, zavarovanja in vseh drugih potrebnih formalnosti.

Pogoj za priznavanje dveh magisterijev je, da študent pridobi vse kompetence, ki jih zagotavljata oba študijska programa, med katerima je sklenjen sporazum. Zato izbira predmetov ni popolnoma prosta, ampak je potrebno izbrati tiste predmete, ki omogočajo pridobitev vseh kompetenc obeh študijskih programov. Z vsakim študentom zato sklenemo individualni učni načrt: svetujemo in pomagamo pri izbiri predmetov, na koncu pa odobrimo tiste, s katerimi omogočimo pridobitev vseh potrebnih znanj.

Prijavnica za študij

Prijavnici dodajte tudi (podrobneje v prijavnici):

  1. dokazilo o povprečni oceni izpitov in vaj;
  2. motivacijsko pismo;
  3. življenjepis (CV).
Kontakt
Skip to content