1. Izjava o skladnosti poslovanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na področju obdelave in varstva osebnih podatkov
  2. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov
  3. Pravilnik o varnosti obdelave osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani
  4. Smernice za varstvo osebnih podatkov Univerze v Ljubljani
  5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
   • Univerza v Ljubljani je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki ji lahko pišete na e-naslov: dpo@uni-lj.si.
  6. Postopek uveljavljanja pravic posameznikov
   • Zaposleni ima v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov pravico:
    • do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
    • do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;
    • do izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu ali ste podali osebno privolitev;
    • pravico do omejitve osebnih podatkov;
    • pravica do ugovora – v primeru, kadar se obdelava izvaja na podlagi zakonitega interesa;
    • pravico do prenosljivosti – v primeru pogodbe ali osebne privolitve.
   • Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe UL FGG.
   • Če želite uveljavljati naštete pravice, se lahko za pomoč kadarkoli obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na UL na e-naslov dpo@uni-lj.si.
   • Če boste menili, da vaših pravic vendarle ne uresničujemo, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.
   • Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete tudi, če imate kakršnakoli vprašanja s področja varstva osebnih podatkov.
   • 5 zlatih pravil o zasebnosti na delovnem mestu
  7. Izvajanje videonadzora: Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov
  8. Smernice, priporočila, mnenja
Skip to content