Vodstvo fakultete

Prodekani

Prodekan za izobraževalno področje

doc. dr. Samo Drobne

Prodekanja za študentske zadeve

doc. dr. Simona Savšek

Prodekan za razvojno področje

prof. dr. Žiga Turk

Prodekan za raziskovalno in mednarodno področje

prof. dr. Matjaž Dolšek

Gospodarske zadeve

Vodenje gospodarskih zadev je prevzela dekanja prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov

Tajnik fakultete

Tajništvo vodstva fakultete

Sanja Stupar, mag. posl. ved

Telefonska številka: +386 1 476 85 08
E-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si