Vodstvo fakultete

Prodekani

Prodekan za izobraževalno področje

doc. dr. Samo Drobne

Prodekanja za študentske zadeve

doc. dr. Simona Savšek

Prodekan za razvojno področje

prof. dr. Žiga Turk

Prodekan za raziskovalno in mednarodno področje

prof. dr. Matjaž Dolšek

Prodekanja za gospodarske zadeve

prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov

Tajnik fakultete

Tajništvo vodstva fakultete

Mateja Progar, dipl. org.

Telefonska številka: +386 1 476 85 08
Telefax: +386 1 425 06 81
E-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si