Vodstvo fakultete

Prodekani

Prodekan za izobraževalno področje

izr. prof. dr. Dušan Žagar

Prodekan za študentske zadeve

doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

Prodekan za razvojno področje

prof. dr. Žiga Turk

Prodekan za raziskovalno in mednarodno področje

prof. dr. Matjaž Dolšek

Prodekanja za gospodarske zadeve

doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek

Tajnik fakultete

Tajništvo vodstva fakultete

Maja Vuleta

Telefonska številka: +386 1 476 85 08
E-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si

Skip to content