Raziskovalna dejavnost na UL FGG

Projekti

Domači projekti

Temeljni in aplikativni projekti

Raziskovalci FGG sodelujejo tudi v drugih temeljnih in aplikativnih projektih, katerih nosilke so druge organizacije: 

 • L7-4495: Zelne stene za trajnostne stavbe in mesta prihodnosti (2022-2025), nosilec: izr. prof. dr. Ciril Arkar, UL FS
 • L7-4422: UPTAKE: Ponovna uporaba vode in blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu: privzem in porazdelitev prioritetnih onesnažil v modelni rastlini paradižnika (2022-2025), nosilka prof. dr. Ester Heath, IJS
 • J2-4427: ALGreen: Algne tehnologije za zelene produkte (2022-2025), nosilka: prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, UL ZF
 • J2-4449: Preobrazni mehki kirigami kompozitni sistem za snovanje gibkih zložljivih struktur in mehkih robotov (2022-2025), nosilec izr. prof. dr. Miha Brojan, UL FS
 • J2-4488: Samodejna ortorektifikacija in registracija optičnih satelitskih posnetkov z uporabo naprednih metod globokega učenja (2022-2025), vodja projekta: dr. Aleš Marsetič, ZRC SAZU  
 • J1-3024: Dešifriranje občutljivosti skalnih sten na podnebne spremembe in cikle zmrzovanja in odtaljevanja na območjih brez permafrosta (2021-2024), nosilka dr. Mateja Jemec Auflič GeoZS
 • L7-3185: Raziskava medsebojno povezanih procesov za trajnostno ravnanje s komunalnim blatom za namene njegove snovne predelave in recikliranja (2021-2024), nosilec: dr. Primož Oprčkal, ZAG
 • L7-3188: Hierarhična zasnova in financiranje socialne infrastrukture pametnih srebrnih vasi (2021-2024), nosilka: prof. dr. Marija Bogataj, Zavod INRISK
 • J1-3033: Inovativne izotopske tehnike za identifikacijo virov in biogeokemijskega kroženja živega srebra na kontaminiranih območjih – IsoCont (2021-2024), nosilka: dr. Milena Horvat, IJS
 • L1-2477: Erozijski procesi na obalnih klifih z oceno tveganja (2020-2023), nosilec izr. prof. dr. Timotej Verbovšek, UL NTF
 • L4-2625: CeVoTaK – Celovito upravljanje malih ukrepov za zadrževanje vode in preprečevanje erozije tal v kmetijskih povodjih (2020-2023), nosilec: prof. dr. Marina Pintar, UL BF
 • J2-9444: Erozija v obalnih morjih in plovnih rekah (2018-2021), nosilec: prof. dr. Vlado Malačič, Nacionalni inštitut za Biologijo
 • J2-9224: Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur (2018-2021), nosilec: prof. dr. Julius Kaplunov, Fakulteta za industrijski inženiring, Novo Mesto
 • L1-9191: Prepovedane droge, alkohol in tobak: epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema (2018-2021), nosilka: doc. dr. Tina Kosjek, Institut Jožef Stefan
 • J6-9396: Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti (2018-2021), nosilec: ddr. David Bogataj, Zavod INRISK

 • J2-8194: Senzorske tehnologije pri kontroli posegov v objekte kulturne dediščine (2017-2020), nosilec: prof. dr. Zvonko Jagličić, IMFM
 • J2-8162: Zapiranje snovnih poti pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami (2017-2020), nosilka: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, UL ZF

Pretekli projekti: 

RRI v verigah in mrežah vrednosti

 EPOS – Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora, Operacija evropske kohezijske politike 2014-2021, vodilni partner ZRC SAZU, za izvajanje na UL FGG odgovoren prof. dr. Bojan StoparRRI v verigah in mrežah vrednosti

Pretekli projekti

    

 • IQDOM – Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu (nosilca na FGG prof. Boštjan Brank in prof. Matjaž Dolšek). UL FGG sodeluje pri RRP5: Inteligentno projektiranje konstrukcij (koordinator I. Šušteršič, sodelovanje z drugimi članicami UL ter Univerzama (UM in UP) in s podjetji) in RRP6: Inteligentni nosilni elementi). Poleg omenjenih, je odgovorna oseba za izvajanje projekta tudi izr. prof. dr. Vlado Stankovski.  

 

   

 

Ciljni raziskovalni projekti

Raziskovalci UL FGG sodelujejo tudi v ciljnem raziskovalnem projektu, katerega nosilka je druga organizacija:

Pretekli projekti:

 

 

 

 

Mednarodni projekti

Obzorje 2020 in Obzorje Evropa

Tekoči projekti:

Pretekli projekti Obzorje 2020:

 • DECENTER: Decentralized Technologies for orchestrated cloud-to-edge intelligence (2018-2021), nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
 • XP-RESILIENCE: Extreme loading analysis of petrochemical plants and design of metamaterial-based shields for enhanced resilience (2016-2020), H2020 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, European Training Networks, nosilec na UL FGG: prof. dr. Matjaž Dolšek
 • LIQUEFACT: Assesment and mitigation of liquefaction potential across Europe: a holistic approach to protect structures / infrastructures for improved resilience to earthquake-induced liquefaction disasters (2016-2019), nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Janko Logar
 • INCEPTION: Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D semantic modelling (2016-2019), nosilec na UL FGG: prof. dr. Roko Žarnić
 • Influence of the floor-to-wal interaction on the seismic response of coupled wall systems (2018-2019), H2020 SERA TA, koordinator projekta UL FGG, nosilka na UL FGG: prof. dr. Tatjana Isaković
 • SERENA: Seismic Response of Novel Integral Abutment Bridges (2018-2019), H2020 SERA TA, nosilka na UL FGG: prof. dr. Tatjana Isaković
 • SLICE3D: SLovenian Centre of Excellence on 3D geodata (2017-2018), H2020-WIDESPREAD-04-2017, več: https://slice3d.si/, koordinator projekta UL FGG, nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Anka Lisec
 • ENTICE: dEcentralized repositories for traNsparent and efficienT virtual maChine opErations (2015-2018), nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
 • SWITCH: Software Workbench for Interactive, Time Critical and Highly self-adaptive cloud applications (2015-2018), nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
 • ITN-DCH: Initial Training Networks for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future (2014-2017), H2020 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, European Training Networks, nosilec na UL FGG: prof. dr. Roko Žarnić
 • RRI-ICT-Forum – Supporting and promoting responsible research and innovation in ICT (2014-2017), nosilec na UL FGG: prof. dr. Žiga Turk
 • STREST, Harmonized approach to stress tests for critical infrastructures against natural hazards  (2013-2016), nosilec na UL FGG: prof. dr. Matjaž Dolšek
 • SAFECLADDING: Improved Fastening Systems of Cladding Wall Panels of Precast Buildings in Seizmic Zones (2012 – 2016), FP7, nosilec na UL FGG: prof. dr. Matej Fischinger
 • TURaS, Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability, nosilka na UL FGG: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, (več o projektu na: www.turas-cities.eu, (2011-2016)
 • DRONIC, Application of an unmanned surface vessel with ultrasonic, environmentally friendly system to (map and) control blue-green algae (Cyanobacteria)  (2013-2016), nosilka na UL FGG: dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič (več o projektu v predstavitvi in na uradni spletni strani http://dronicproject.com)
 • PLEEC, Planning for energy efficient cities (2013-2015), nosilka na UL FGG: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
 • EINS, Network Excellence in Internet Science (2011-2015), nosilec na UL FGG: prof. dr. Žiga Turk
 • CLIMATE FOR CULTURE, Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change (2009-2014), nosilec na UL FGG: prof. dr. Roko Žarnić
 • SERIES, Seismic engineering research infrastructures for European synergies (2009-2013), nosilec na UL FGG: prof. dr. Peter Fajfar
 • PERPETUATE, Performance-based approach to the earthquake protection of cultural heritage in European and Mediterranean countries (2010-2013), nosilec na UL FGG: doc. dr. Vlatko Bosiljkov
 • KULTUrisk, Knowledge based approach to develop cULTURe of Risk prevention (2011-2013), nosilec na UL FGG: prof. dr. Mitja Brilly
 • mOSAIC, Open source API and platform for multiple clouds (2011-2013), nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
 • SAFECAST, Performance of Innovative Mechanical Connections in Precast Building Structures under Seismic Conditions (2009 – 2012), FP7, nosilec na UL FGG: prof. dr. Matej Fischinger
Projekti COST

 (2021-2025)Tekoči projekti:

 • CA20109: Modularni energetski otoki za trajnost in odpornost (2021-2025), vodja projekta na UL FGG: izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
 • CA20138: Mreža voda-energija-hrana za nizko ogljična gospodarstva v Evropi in v svetu, vodja projekta na UL FGG: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
 • CA18232 MAT-DYN-NET: Mathematical models for interacting dynamics on networks (2019-2023), koordinatorka projekta: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
 • CA16207 EU-PUI: European Network for Problematic Usage of the Internet (2017-2021), nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
 • CA18137: European Middle Class Mass Housing (2019‒2023), nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač
 • CA16209: LAND4FLOOD: Natural Flood Retention on Private Land (2017‒2021), nosilec na UL FGG: asist. dr. Nejc Bezak, vodja delovnega sklopa WG1
 • CA17109: DAMOCLES: Understanding and modeling compound climate and weather events (2018‒2022), nosilca na UL FGG: asist. dr. Nejc Bezak, izr. prof. dr. Mojca Šraj
 • CA17125: Public Value Capture of Increasing Property Values (2018-2022), sodelujoča na UL FGG: doc. dr. Marjan Čeh, izr. prof. dr. Anka Lisec
 • COST CA17133: C-CITY: Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (2018-2022), nosilka na UL FGG: doc. dr. Nataša Atanasova

Pretekli projekti:

 • COST CA15113: SMIRES – Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (2015-2020), nosilec na UL FGG: doc. dr. Simon Rusjan
 • CA15137 ENRESS: European Network for Research Evaluation in the Social Science and the Humanities (2016-2020), nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
 • CA15202 SARCOS: Self-healing as preventive Repair of Concrete Structures (2016-2020), nosilka na UL FGG: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
 • COST CA15221: Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development (2016-2020), nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač
 • COST TD1406: Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (2015-2019), nosilec na UL FGG: prof. dr. Roko Žarnić
 • COST TU1406: Quality specifications for roadway bridges, standardization at European level (2015-2018), nosilec na UL FGG: dr. Matej Kušar
 • COST TU1304: Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (2015-2018), nosilec na UL FGG: assist. prof. dr. Tomaž Hozjan
 • COST TU1403: Adaptive Facades Network (2014-2018), nosilec na UL FGG: prof. dr. Roko Žarnić
 • COST TU1404: Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures (2014-2018), nosilka na UL FGG: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
 • COST IC1302: KEYSTONE, Semantic keyword-based search on structured sources (2013-2017), nosilec na UL FGG: asist. dr. Marjan Čeh
 • COST ES0901: European procedures for flood frequency estimation (2010-2015), nosilka na UL FGG: doc. dr. Mojca Šraj
 • COST TU0904: Integrated Fire Engineering and Response (2010-2014), nosilec na UL FGG: doc. dr. Tomaž Hozjan
 • COST TU1002: Accessibility instrument for planning practice in Europe (2010-2014), nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač
Drugi evropski raziskovalni projekti

Tekoči projekti:

Pretekli projekti:

 • MUSE: Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz  (2017-2020), INTERREG, nosilec na UL FGG: asist. dr. Darja Šemrov
 • TOUREST: Tourism water management for sustainable  ADRION coastal areas (2018-2020), INTERREG, nosilec na UL FGG: doc. dr. Andrej Kryžanowski
 • FramWat: Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures (2017-2020), INTERREG, nosilec na UL FGG: doc. dr. Primož Banovec
 • EN-IN: Vključevanje invalidov z zagotavljanjem boljše mobilnosti in varnosti v Podonavju, INTERREG Danube Transnational Programme, nosilec na UL FGG: asist. dr. Darja Šemrov
 • EQUALJOINTS-PLUS: Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel JOINTS (2017-2019), Research Fund for Coal and Steel (RFCS), nosilec na UL FGG: doc. dr. Primož Može
 • CAMARO-D: Cooperating towards advanced management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin (2017-2019), INTERREG, nosilec na UL FGG: asist. dr. Daniel Kozelj
 • PROLINE-CE: Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences (2016-2019), INTERREG, nosilec na UL FGG: doc. dr. Primož Banovec
 • NEWREBAR: New dual-phase steel Reinforcing Bars for enhancing capacity and durability of antiseismic moment resisting frames (2015-2019), Research Fund for Coal and Steel (RFCS), nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Matjaž Dolšek
 • Forecast Engineering – From Past Design to Future Decisions (2017 – 2019), Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva, nosilki na UL FGG: prof. dr. Tatjana Isaković, izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
 • I-STORMS – Integrated Sea sTORm Management Stragegies (2018-2019), Transnational cooperation Interreg Adrion, nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Dušan Žagar
 • LOCAFIplus: Temperature assessment of a vertical steel member subjected to localised fire – Valorisation (2017-2018), Research Fund for Coal and Steel (RFCS), nosilec na UL FGG: doc. dr. Primož Može
 • OUTBURST: OpTimization of Steel Plated BRidges in Shape and STrengh (2016-2018), Research Fund for Coal and Steel (RFCS), nosilec na UL FGG: doc. dr. Primož Može
 • Environmental Protection and Natural Disasters (2015-2017), Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva, nosilec na UL FGG: doc. dr. Mojca Šraj
 • EU HardWoods: European hardwoods for the building sector (ERA-NET Plus Iniciative WOODWISDOM-NET) (2014-2017), nosilec na UL FGG: prof. dr. Goran Turk
 • HCLTP: Hybrid Cross Laminated Timber Plates (ERA-NET Plus Iniciative WOODWISDOM-NET) (2014-2017), nosilec na UL FGG: prof. dr. Boštjan Brank
 • WINDRISK – Wind Risk Prevention Project, Civil Protection project (European Commission DG ECHO) (2014-2016), nosilec na UL FGG: prof. dr. Goran Turk
 • DRINKADRIA, Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region (Adriatic IPA) (2013-2016), nosilec na UL FGG: prof. dr. Boris Kompare
 • O-RAZSTAVA, projekt razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju (2014-2015), Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
 • LIFE+, Restoration of the Ljubljanica River corridor and Improfement of the river’s regime (Life! projekt) (2012-2015), nosilec na UL FGG: prof. dr. Mitja Brilly
 • SedAlp – Sediment management in Alpine basins: integrating sediment continuum, risk mitigation and hydropower (2012-2015), nosilec na UL FGG: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • LVS3, Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures (RFSC) (2013-2015), nosilec na UL FGG: prof. dr. Darko Beg
 • RISK, Risk Management via an Innovative System based on Knowledge (European Commission DG ECHO) (2013-2014), nosilec na UL FGG: prof. dr. Goran Turk
 • HISTCAPE, HISTorical assets and related landsCAPE (2012-2014), INTERREG IVC program, nosilec na UL FGG: prof. dr. Roko Žarnić, Predstavitev projekta – spletna stran projekta: www.histcape.eu
 • Road safety in South East European Regions (ROSEE)- SEE programme (2012-2014), nosilec: mag. Jure Kostanjšek
 • Intelligent Transport Systems in South East Europe (SEE-ITS) – SEE programme (2012-2014), nosilec na UL FGG: mag. Robert Rijavec
 • LUPA, European Patterns of Land Use (ESPON) (2010-2013), nosilka na UL FGG: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
 • POLYCE, Metropolisation and Polycentric Deveopment of Central Europe (ESPON) (2010-2013), nosilka na UL FGG: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
 • DRA-MUR-CI, Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura (SEE projekt) (2009-2013), nosilec na UL FGG: prof. dr. Franci Steinman
 • MARIE, Mediterranean building rethinking for energy efficiency improvement (MED projekt) (2011-2013), nosilec na UL FGG: prof. dr. Aleš Krainer
 • LBTGC, Load-bearing timber-glass composites (WoodWisdom) (2011-2013), nosilec na UL FGG: prof. dr. Boštjan Brank
 • AOP4WATER, Reducing fresh water consumption in high water volume consuming industries by recycling AOP-treatedeffluents (ERA-NET projekt) (2011-2013), nosilec na UL FGG: prof. dr. Boris Kompare, več o projektu na uradni spletni strani http://www.cornet-aop4water.eu/
 • ESS, Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 (2012-2013), nosilec na UL FGG: doc. dr. Matevž Dolenc

Projekti Operativnega programa Slovenija-Italija, 2007-2013, nosilec projektov prof. dr. Boris Kompare:

 • ISO-PRA, Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Pradamano (2011-2014)
 • ISO-PA, Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Pavia di Udine (2011-2013)
 • ISO-TO, Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmine (2011-2014)
 • ISO-RE, Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanje okolja, varstvo in koordinirano upravljaej povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih voda – občina Remanzacco (2011-2014)
 • ISO-GIO, Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina San Giovanni al Natisone (2011-2014)
 • ISO-PRE, Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Premariacco (2011-2014)
Bilateralni raziskovalni projekti

Tekoči bilateralni raziskovalni projekti

 • BI-ME/23-24-002 Zmogljivost stanovanjskih stavb v Črni Gori za obvladovanje pregrevanja zaradi podnebnih sprememb, vodja na UL FGG doc. dr. Luka Pajek
 • BI-BA/21-23-037 Uporaba terestričnega laserskega skeniranja v podzemnih jamah, predorih in rudnikih, vodja na UL FGG izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
 • BI-DE/21-22-001 Preverjanje različnih padavinskih podatkov v obliki reanaliz za namen hidrološkega modeliranja v Sloveniji (PRE-PROMISE), nosilec na UL FGG doc. dr. Nejc Bezak
 • BI-CN/21-22 Raziskovalni in tehnološki okvir za Gradbeništvo 4.0, vodja na UL FGG prof. dr. Žiga Turk
 • BI-EE/20-22-006 Napredno modeliranje lesenih okvirjev v pogojih požara vključno s sestavljenimi I nosilci, vodja na UL FGG izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
 • BI-HR/20-21-030 Razvoj končnega elementa za lupine na konceptu vezane interpolacije in njegova uporaba na slojevitih konstrukcijah, vodja na UL FGG prof. dr. Boštjan Brank
 • BI-HR/20-21-048 Morfološke značilnosti, razvojni potenciali in regulativni elementi slovenskih in hrvaških podeželskih naselij v panonskem območju, vodja na UL FGG doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
 • BI-ME/21-22-012 Podnebno odzivni stavbni ovoji: večanje zmogljivosti stavb v sedanjem in prihodnjem predvidenem podnebju Podgorice, vodja na UL FGG doc. dr. Mitja Košir

Pretekli projekti

 • BI-US/18-20-041 Digitalizacija kurikuluma, nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
 • BI-CN/18-20-002 Vrednotenje naprednih metod rudarjenja po podatkih za napovedovanje hidroloških podatkov: uporabni primeri s Kitajske in Slovenije, nosilec na UL FGG: doc. dr. Nejc Bezak
 • BI-CN/18-20-018 Ozelenitev obstoječih stanovanjskih stavb s procesom BIM, nosilec na UL FGG: prof. dr. Žiga Turk
 • BI-DE/18-19-008 Stohastični padavinski modeli za oceno erozivnosti padavin, nosilec na UL FGG: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • BI-RU/16-18-020 Socialni mediji in upravljanje kariere, nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
 • BI-RU/16-18-043 Internet stvari in računalništvo v oblaku kot podpora za razvoj novih pametnih pristopov v gradbeništvu, nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Vlado Stankovski
 • BI-AT/18-19-028 Analiza napetostnega in deformacijskega stanja prednapetih geotehničnih sider, vodja na UL FGG: doc. dr. Boštjan Pulko
 • BI-BA/16-17-031 Precizna izmera fasad za potrebe energetske sanacije stavb, nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
 • BI-HR/16-17-039 Laboratorijske preiskave in numerično modeliranje zemeljskih plazov v flišu na Hrvaškem in v Sloveniji, nosilec na UL FGG: asist. dr. Matej Maček
 • BI-HR/16-17-040 Zmanjšana upogibna in uklonska nosilnost večslojnih ogljikovih nanocevk zaradi nepopolnega stika med njimi, nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Simon Schnabl
 • BI-US/16-17-017 Digitalno pripovedovanje zgodb, samo-predstavitev in identiteta, nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
 • BI-US/15-16-082: Računalniško podprte prostorske analize v podporo odločanju pri regionalnam planiranju, nosilka na UL FGG: doc. dr. Anka Lisec
 • BI-RS/14-15-022: Upoštevanje lokacijskih učinkov pri množičnem vrednotenju stanovanjskih nepremičnin, nosilka na UL FGG: doc. dr. Anka Lisec
 • BI-RH/14-15-028: Zemeljski plazovi v flišu: mehanizmi plazenja in geotehnične lastnosti za modeliranje plazenja in varstvo pred plazenjem tal – Sol.FlyD., nosilec na UL FGG: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • BI-BR/12-14-005: Sistemi vodenja okolja v gradbeni industriji: primerjalna analiza trendov in implementacije, nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Jana Šelih
 • BI-US/13-14-034: Risk-based seismic design of structures, nosilec na UL FGG: izr. prof. dr. Matjaž Dolšek
 • BI-BA/12-13-019: Razvoj večkriterijskega modela za celovito ocenjevanje stanovanjskih enot, nosilka na UL FGG: izr. prof. dr. Jana Šelih
 • BI-RS/12-13-013: Jadransko-balkanska regionalna povezava: blaženje ogroženosti družbe in okolja s plazenjem tal, nosilec na UL FGG: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • BI-DK/11-12-003: Prenos vode v lesu, nosilec na UL FGG: prof. dr. Igor Planinc
 • BI-FI/11-12-009: Povezani mehanski in fizikalni problemi v lesu in lesenih konstrukcijah, nosilec na UL FGG: prof. dr. Goran Turk
 • BI-FI/11-12-020: Informacijsko komunikacijska tehnologija za inkluzivno izobraževanje, nosilka na UL FGG: doc. dr. Andreja Istenič Starčič
 • BI-US/11-12-012: Varovanje grajenega okolja pred potresi, nosilec na UL FGG: prof. dr. Peter Fajfar
 • BI-MK/10-11-012: Potresna varnost montažnih armiranobetinskih industrijskih stavb, nosilec na UL FGG: prof. dr. Matej Fischinger
Skip to content