Select Page

Oddelek za geodezijo

Pedagoško in raziskovalno delo Oddelka za geodezijo s svojo vsebino pokriva široko področje geoprostorske znanosti: od geodetske izmere ter drugih oblik zajemanja prostorskih podatkov s senzorji na satelitskih, letalskih in terestričnih platformah, preko obdelave in analize podatkov v sodobnih geoprostorskih informacijskih sistemih, do njihove uporabe v obliki lokacijskih storitev ter v podporo prostorskim odločitvam, vključno s prostorskim načrtovanjem.

Tako imenovano geoprostorsko področje je zaradi močnih družbenih, okoljskih in tehnoloških silnic eno najhitreje rastočih sektorjev v svetovnem merilu. Prostorsko podatkovni ekosistem postaja vse bolj kompleksen in dejstvo, da se preko 80 % naših odločitev posredno ali neposredno nanaša na lokacijo v prostoru, samo še povečuje pomen geoprostorskih podatkov, informacij in geoprostorskih storitev. Zato ni čuditi, da se poklice s področja geodezije in geoinformatike uvršča med poklice prihodnosti.

Sicer pa ima študij geodezije in z geodezijo povezanih področij dolgo tradicijo na Univerzi v Ljubljani, saj so bila geodezija med prvimi, ki jih je Univerza v Ljubljani ponudila slušateljem ob svoji ustanovitvi leta 1919. Z razvojem geodezije in geoinformatike se je seveda naše področje delovanja širilo. Danes je raziskovalno in pedagoško delo organizirano v okviru šestih kateder, ki vsebinsko pokrivajo področja sodobne geodezije, geoinformatike in prostorskega načrtovanja. Raziskovalno delo je sicer organizirano v dveh raziskovalnih programskih skupinah, to sta (I) Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije, in (II) Opazovanje Zemlje in geoinformatika. Pedagoško in raziskovalno delo izvajamo v tesnem sodelovanju z drugimi akademskimi institucijami, raziskovalnimi in vladnimi organizacijami ter podjetji tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni.

Študij 1. stopnje: Geodezija in geoinformatika (UN)

Inženir geodezije je strokovnjak z akademsko izobrazbo, ki ga odlikuje sposobnost sistemskega in točnega načrtovanja in zajemanja prostorskih podatkov, informacijskega modeliranja prostora ter sposobnost uporabe prostorskih podatkov v podporo odločitvam v prostoru.

Študij 1. stopnje: Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin (VS)

Inženir geodezije je strokovnjak z akademsko izobrazbo, ki ga odlikuje sposobnost sistemskega in točnega načrtovanja in zajemanja prostorskih podatkov, informacijskega modeliranja prostora ter sposobnost uporabe prostorskih podatkov v podporo odločitvam v prostoru.

Študij 2. stopnje: Geodezija in geoinformatika (MA)

Magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika je edini študijski program geodetske smeri v Sloveniji. S pridobitvijo magistrske izobrazbe izpolnijo diplomanti tega študija najzahtevnejši pogoj za pridobitev licence pooblaščenega inženirja geodetske stroke

Študij 2. stopnje: Prostorsko načrtovanje (MA)

Diplomant magistrskega študijskega programa druge stopnje Prostorsko načrtovanje bo usposobljen za delo v interdisciplinarnih skupinah pri pripravi prostorskih aktov ter na področju načrtovanja, graditve in upravljanja prostora.

Na oddelku izvajamo univerzitetni študijski program Geodezija in geoinformatika in magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika, visokošolski program Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin ter magistrski program Prostorsko načrtovanje, v okviru doktorskega študija Grajeno okolje pa ponujamo tudi okolje za poglobljeno raziskovanje na področjih našega delovanja. V vseh študijskih programih se prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi vajami, vključno s terenskim delom in delavnicami. Tako se študenti pri večini strokovnih predmetov spoznavajo tudi s strojno opremo in programskimi rešitvami, ki jih bodo uporabljali kasneje v praksi. Naš cilj je izobraziti kadre, ki se bodo sposobni spoprijeti z različnimi strokovnimi izzivi, s katerimi se bodo lahko srečali v svojem poklicnem življenju.

Jasno je, da postajajo geoprostorski podatki skupaj s celotno infrastrukturo za pridobivanje in uporabo geoprostorskih informacij eni izmed temeljev delovanja naše družbe. Brez ustreznih informacij ne moremo sprejemati kakovostnih odločitev niti spremljati napredka glede na sprejete razvojne usmeritve, kot sta trajnostni razvoj in pametna specializacija. Vse večja potreba po ustreznih prostorskih informacijah in tehnološki razvoj torej ponujata izjemne priložnosti za našo stroko. Da se bomo uspešno spopadli z vsemi temi izzivi, moramo veliko pozornosti nameniti kakovostnim in standardiziranim rešitvam, ob hkratni skrbi za izobraževanje in vseživljenjsko usposabljanje kadrov. To je tudi temeljno poslanstvo našega oddelka.

izr. prof. dr. Anka Lisec

predstojnica Oddelka za geodezijo, UL FGG

Prof. dr. Krištof Oštir: »Polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji nam odpira vse več vrat«

Slovenija, ki spada med najuspešnejše pridružene članice Evropske vesoljske agencije (European Space Agency - ESA, https://www.esa.int), bo predvidoma prihodnje leto postala njena polnopravna članica. To pomeni, da se bodo tako podjetjem kot znanstvenoraziskovalnim...

Nagovor dekanje UL FGG

Dragi brucke in bruci generacije 2023/2024, v veliko veselje mi je, da vam lahko zaželim dobrodošlico na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, v svojem imenu in v imenu vaših učiteljev. Toplo dobrodošlico izrekam tudi vsem študentkam in...

Na Poletni šoli gradnje in okolja smo »zgradili« most

Prvi julijski teden je 17 fantov in deklet na Poletni šoli gradnje in okolja spoznavalo delo inženirjev gradbeništva, geodezije in vodarstva. V sodelovanju z Zavodom za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) smo za mlade pripravili številne zanimive aktivnosti – od...

V oddaji Ugriznimo znanost asist. Ana Potočnik Buhvald o ogroženosti travnikov

Konec junija je bila na TV Slovenija 1 priljubljena znanstvena oddaja Ugriznimo znanost, v kateri so tokrat preučevali ogroženost travnikov. Ugotovili so, da v Sloveniji travniki obsegajo 17 % zemljišč, kar je okvirno 345.000 hektarjev površine, in da je za vsak...

Prof. dr. Bojan Stopar in doc. dr. Oskar Sterle gosta v oddaji Ugriznimo znanost

V četrtek, 2. marca, je bilo v priljubljeni oddaji Ugriznimo znanost govora o površini Zemlje, ki se nenehno spreminja. Tudi naša država se vsako leto premakne za približno 5 mm proti severozahodu in približno 1 mm proti severovzhodu. To lahko izmerimo zato, ker imamo...

Razstava Vsak milimeter šteje – geodezija na Slovenskem skozi čas

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je bogatejša za novo razstavo z naslovom Vsak milimeter šteje – geodezija na Slovenskem skozi čas, ki prikazuje razvoj geodezije pri nas in pojasnjuje številne z geodezijo in kartografijo povezane pojme. Razstavo si lahko na...

Na Planet TV smo predstavili poklic geodeta in uporabo dronov v geodeziji

Doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski in David Hovnik, študent magistrskega študija geodezije in geoinformatike, sta v oddaji Jutro na Planetu predstavila poklic geodeta in uporabo dronov v geodeziji. David Hovnik je med drugim povedal, da ga je že od nekdaj zanimala...

Slavnostna podelitev diplomskih listin

V četrtek 9. februarja 2023 je bila v Zbornični dvorani stavbe Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu slavnostna podelitev diplomskih in magistrskih listin mladim strokovnjakom in strokovnjakinjam, ki so v letu 2022 zaključili enega izmed diplomskih ali magistrskih...

Število diplomantov oddelka za geodezijo skozi zgodovino obstoja področja:

inženirjev geodezije

do leta 2019: inž. geod.,
dipl. inž. geod. in
univ. dipl. inž. geod.

inženirjev geodezije - 1. stopnja (BA)

od leta 2013: dipl. inž. geodezije

magistrov geodezije - 2. stopnja (MA)

od leta 2016: mag. inž. geodezije in geoinformatike

magistrov prostorskega načrtovanja - 2. stopnja (MA)

Število magistrov znanosti in doktorandov oddelka za geodezijo:

magistrov znanosti geodezije

do leta 2019: mag. geodezije

doktorjev znanosti geodezije

do leta 2019 

doktorjev znanosti grajeno okolje

od leta 2019: s področja geodezije

Zgodovina razvoja oddelka za geodezijo

Ko smo leta 1919 v Ljubljani dobili svojo univerzo, so se na njej pričeli šolati tudi geodeti, in sicer v okviru študija na dvoletnem zemljemerskem tečaju. Ta oblika šolanja je trajala do leta 1928, ko so ustanovili štiriletni študij kulturno-geodetske usmeritve. Slednjega so leta 1931 zaradi gospodarske in finančne krize ukinili. Številni diplomanti so po letu 1945 prevzeli pedagoško in znanstveno delo na novem geodetskem oddelku Tehniške fakultete.

Petnajstletna prekinitev študija geodezije je v Sloveniji povzročila veliko pomanjkanje akademsko izobraženih strokovnjakov še dolgo po drugi svetovni vojni, ko so prevladovali v stroki pretežno kadri s srednješolsko izobrazbo. V takratnih razmerah se je položaj postopoma izboljšal in v petdesetih letih prejšnjega stoletja so se pričeli zaposlovati prvi diplomanti.

Študij se je takrat postopoma prilagajal potrebam prakse in se konec petdesetih let preoblikoval v geodetsko in komunalno smer. Slednja je v začetku sedemdesetih let prešla pod okrilje gradbeništva. Medtem so uvedli dvostopenjski študij, ga z reformo v drugi polovici šestdesetih let ukinili in spet ga je nadomestil osemsemestrski kontinuiran študij.

Sledilo je še nekaj reform – poleg visokošolskega študija je bil uveden štirisemestrski višješolski študij geodezije pa univerzitetni in visokošolski strokovni študij geodezije itn. Pred leti smo se lotili predelave študijskih programov v smislu bolonjske deklaracije, ki ponovno uvaja tristopenjski študij. Prva generacija se je vpisala na visokošolski stopnji v šolskem letu 2008/09. Isto jesen je začela študirati tudi prva generacija po bolonjski shemi.

Tudi za študij geodezije velja, da mora biti podkrepljen z znanstveno-raziskovalnim delom. 

Zbirka geodetskih instrumentov na UL FGG

Oddelek za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) hrani zbirko geodetskih instrumentov, ki obsega več kot 100 muzejskih predmetov.

Ogled zbirke ...

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri