Select Page

Oddelek za geodezijo

Pedagoško in raziskovalno delo Oddelka za geodezijo s svojo vsebino pokriva široko področje geoprostorske znanosti: od geodetske izmere ter drugih oblik zajemanja prostorskih podatkov s senzorji na satelitskih, letalskih in terestričnih platformah, preko obdelave in analize podatkov v sodobnih geoprostorskih informacijskih sistemih, do njihove uporabe v obliki lokacijskih storitev ter v podporo prostorskim odločitvam, vključno s prostorskim načrtovanjem.

Tako imenovano geoprostorsko področje je zaradi močnih družbenih, okoljskih in tehnoloških silnic eno najhitreje rastočih sektorjev v svetovnem merilu. Prostorsko podatkovni ekosistem postaja vse bolj kompleksen in dejstvo, da se preko 80 % naših odločitev posredno ali neposredno nanaša na lokacijo v prostoru, samo še povečuje pomen geoprostorskih podatkov, informacij in geoprostorskih storitev. Zato ni čuditi, da se poklice s področja geodezije in geoinformatike uvršča med poklice prihodnosti.

Sicer pa ima študij geodezije in z geodezijo povezanih področij dolgo tradicijo na Univerzi v Ljubljani, saj so bila geodezija med prvimi, ki jih je Univerza v Ljubljani ponudila slušateljem ob svoji ustanovitvi leta 1919. Z razvojem geodezije in geoinformatike se je seveda naše področje delovanja širilo. Danes je raziskovalno in pedagoško delo organizirano v okviru šestih kateder, ki vsebinsko pokrivajo področja sodobne geodezije, geoinformatike in prostorskega načrtovanja. Raziskovalno delo je sicer organizirano v dveh raziskovalnih programskih skupinah, to sta (I) Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije, in (II) Opazovanje Zemlje in geoinformatika. Pedagoško in raziskovalno delo izvajamo v tesnem sodelovanju z drugimi akademskimi institucijami, raziskovalnimi in vladnimi organizacijami ter podjetji tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni.

Študij 1. stopnje: Geodezija in geoinformatika (UN)

Inženir geodezije je strokovnjak z akademsko izobrazbo, ki ga odlikuje sposobnost sistemskega in točnega načrtovanja in zajemanja prostorskih podatkov, informacijskega modeliranja prostora ter sposobnost uporabe prostorskih podatkov v podporo odločitvam v prostoru.

Študij 1. stopnje: Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin (VS)

Inženir geodezije je strokovnjak z akademsko izobrazbo, ki ga odlikuje sposobnost sistemskega in točnega načrtovanja in zajemanja prostorskih podatkov, informacijskega modeliranja prostora ter sposobnost uporabe prostorskih podatkov v podporo odločitvam v prostoru.

Študij 2. stopnje: Geodezija in geoinformatika (MA)

Magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika je edini študijski program geodetske smeri v Sloveniji. S pridobitvijo magistrske izobrazbe izpolnijo diplomanti tega študija najzahtevnejši pogoj za pridobitev licence pooblaščenega inženirja geodetske stroke

Študij 2. stopnje: Prostorsko načrtovanje (MA)

Diplomant magistrskega študijskega programa druge stopnje Prostorsko načrtovanje bo usposobljen za delo v interdisciplinarnih skupinah pri pripravi prostorskih aktov ter na področju načrtovanja, graditve in upravljanja prostora.

Na oddelku izvajamo univerzitetni študijski program Geodezija in geoinformatika in magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika, visokošolski program Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin ter magistrski program Prostorsko načrtovanje, v okviru doktorskega študija Grajeno okolje pa ponujamo tudi okolje za poglobljeno raziskovanje na področjih našega delovanja. V vseh študijskih programih se prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi vajami, vključno s terenskim delom in delavnicami. Tako se študenti pri večini strokovnih predmetov spoznavajo tudi s strojno opremo in programskimi rešitvami, ki jih bodo uporabljali kasneje v praksi. Naš cilj je izobraziti kadre, ki se bodo sposobni spoprijeti z različnimi strokovnimi izzivi, s katerimi se bodo lahko srečali v svojem poklicnem življenju.

Jasno je, da postajajo geoprostorski podatki skupaj s celotno infrastrukturo za pridobivanje in uporabo geoprostorskih informacij eni izmed temeljev delovanja naše družbe. Brez ustreznih informacij ne moremo sprejemati kakovostnih odločitev niti spremljati napredka glede na sprejete razvojne usmeritve, kot sta trajnostni razvoj in pametna specializacija. Vse večja potreba po ustreznih prostorskih informacijah in tehnološki razvoj torej ponujata izjemne priložnosti za našo stroko. Da se bomo uspešno spopadli z vsemi temi izzivi, moramo veliko pozornosti nameniti kakovostnim in standardiziranim rešitvam, ob hkratni skrbi za izobraževanje in vseživljenjsko usposabljanje kadrov. To je tudi temeljno poslanstvo našega oddelka.

prof. dr. Anka Lisec

predstojnica Oddelka za geodezijo, UL FGG

poster Razvoj nepremičnin

Kdo je geodet? Nagradna igra za osnovne šole

Na osnovne šole so bili preko lokalnih pisarn geodetske urpave poslani posterji, ki na zabaven način prikazujejo delu geodetov. To zabavno gradivo za osnovnošolce smo v luči izzivov razvoja novih tehnologij in bodočih kadrov na področju geodezije pripravili na...
Razstava "Vsak milimeter šteje"

Svetovni dan geodetov – 21. marec in povabilo na razstavo “Vsak milimeter šteje”

Geoprostorski podatki postajajo skupaj s celotno infrastrukturo za pridobivanje in rabo geoprostorskih informacij eni izmed temeljev delovanja naše družbe. Brez ustreznih informacij ne moremo sprejemati kakovostnih odločitev niti spremljati napredka glede na...
Slovenski inženirski dan 2024

Na Slovenskem inženirskem dnevu 2024 sodelovali tudi strokovnjaki z UL FGG

Inženirska zbornica Slovenije je v ponedeljek, 4. marca, na Svetovni dan inženirstva za trajnostni razvoj organizirala digitalno konferenco Slovenski inženirski dan, na kateri so znova naslovili pomembno tematiko – odpornost stavb in infrastrukture na podnebne...
poster Svet brez geodetov

Pripravili smo zabavno raziskovalno geodetsko gradivo za osnovnošolce

V luči izzivov razvoja novih tehnologij in bodočih kadrov na področju geodezije smo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Geodetska uprava Republike Slovenije stopili skupaj ter pripravili zabavno raziskovalno gradivo za učence. Da bi...
Podelitev diplomskih in magsitrskih listin 2023

Slavnostna podelitev diplomskih listin za leto 2023

V sredo 21. februarja je bila v glavni stavbi Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu slavnostna podelitev diplomskih in magistrskih listin mladim strokovnjakom in strokovnjakinjam, ki so v letu 2023 zaključili enega izmed diplomskih ali magistrskih študijskih...
Informativni dan OGeod - najava

Informativna dneva 16. in 17. 2. 2024 in dodatne informacije

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je v petek in soboto, 16. in 17. februarja, organizirala informativna dneva, kjer so dijaki lahko dobili informacije glede diplomskih študijev gradbeništva, geodezije in geoinformatike ter vodarstva in okoljskega inženirstva....
Vir: esa

Prof. dr. Krištof Oštir v podkastu Radia SI o tehnoloških rešitvah za podnebne spremembe

V podkastu Radi SI Euranet Plus Special / Green Deal: Tehnološke rešitve za podnebne spremembe je bilo govora o uporabi različnih tehnologij v luči podnebnih sprememb. Kot strokovnjak s področja opazovanja Zemlje je na to temo spregovoril tudi prof. dr. Krištof Oštir,...

UL FGG s študenti na 51. geodetskih dnevih

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je 15. in 16. novembra 2023 odvijal 51. geodetski dan. UL FGG že tradicionalno sodeluje z Zvezo geodetov Slovenije pri organizaciji geodetskih dni, katerih začetki segajo v daljna petdeseta leta preteklega stoletja. Letošnji...

Število diplomantov oddelka za geodezijo skozi zgodovino obstoja področja:

inženirjev geodezije

do leta 2019: inž. geod.,
dipl. inž. geod. in
univ. dipl. inž. geod.

inženirjev geodezije - 1. stopnja (BA)

od leta 2013: dipl. inž. geodezije

magistrov geodezije - 2. stopnja (MA)

od leta 2016: mag. inž. geodezije in geoinformatike

magistrov prostorskega načrtovanja - 2. stopnja (MA)

Število magistrov znanosti in doktorandov oddelka za geodezijo:

magistrov znanosti geodezije

do leta 2019: mag. geodezije

doktorjev znanosti geodezije

do leta 2019 

doktorjev znanosti grajeno okolje

od leta 2019: s področja geodezije

Zgodovina razvoja oddelka za geodezijo

Ko smo leta 1919 v Ljubljani dobili svojo univerzo, so se na njej pričeli šolati tudi geodeti, in sicer v okviru študija na dvoletnem zemljemerskem tečaju. Ta oblika šolanja je trajala do leta 1928, ko so ustanovili štiriletni študij kulturno-geodetske usmeritve. Slednjega so leta 1931 zaradi gospodarske in finančne krize ukinili. Številni diplomanti so po letu 1945 prevzeli pedagoško in znanstveno delo na novem geodetskem oddelku Tehniške fakultete.

Petnajstletna prekinitev študija geodezije je v Sloveniji povzročila veliko pomanjkanje akademsko izobraženih strokovnjakov še dolgo po drugi svetovni vojni, ko so prevladovali v stroki pretežno kadri s srednješolsko izobrazbo. V takratnih razmerah se je položaj postopoma izboljšal in v petdesetih letih prejšnjega stoletja so se pričeli zaposlovati prvi diplomanti.

Študij se je takrat postopoma prilagajal potrebam prakse in se konec petdesetih let preoblikoval v geodetsko in komunalno smer. Slednja je v začetku sedemdesetih let prešla pod okrilje gradbeništva. Medtem so uvedli dvostopenjski študij, ga z reformo v drugi polovici šestdesetih let ukinili in spet ga je nadomestil osemsemestrski kontinuiran študij.

Sledilo je še nekaj reform – poleg visokošolskega študija je bil uveden štirisemestrski višješolski študij geodezije pa univerzitetni in visokošolski strokovni študij geodezije itn. Pred leti smo se lotili predelave študijskih programov v smislu bolonjske deklaracije, ki ponovno uvaja tristopenjski študij. Prva generacija se je vpisala na visokošolski stopnji v šolskem letu 2008/09. Isto jesen je začela študirati tudi prva generacija po bolonjski shemi.

Tudi za študij geodezije velja, da mora biti podkrepljen z znanstveno-raziskovalnim delom. 

Zbirka geodetskih instrumentov na UL FGG

Oddelek za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) hrani zbirko geodetskih instrumentov, ki obsega več kot 100 muzejskih predmetov.

Ogled zbirke ...

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri