Klub je ustanovljen z namenom sodelovanja in druženja diplomantov fakultete kot stanovskih kolegov med seboj in s fakulteto ter njenimi učitelji ter sodelavci.

Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Spoštovani nekdanji člani in članice društva Kluba diplomantov UL FGG!

V skladu s sklepom občnega zbora v letu 2018 je društvo Klub diplomantov UL FGG prenehal delovati. Ustanovljen je bil Klub diplomantov UL FGG, ki deluje v sklopu klubov alumnov na Univerzi v Ljubljani.

Včlanite se lahko prek

https://alumniul.online/

Članarine ni.

Zahvaljujem se vam za dolgoletno sodelovanje v društvu Klub diplomantov UL FGG, še posebej predavateljem in organizatorjem dogodkov ter vsem, ki ste v desetletnem delovanju društva kakorkoli pripomogli k njegovemu uspešnemu delovanju.

Ljubljana, 20. januar 2019

dr. Maruška Šubic Kovač,
nekdanja predsednica kluba

Dogodki alumni kluba

loading