Javna naročila


Obvestila naročnikom

UL FGG obvešča vse naročnike, ki javno ali interno zbirajo ponudbe, naj povpraševanja naslovijo na skupni elektronski naslov tajnistvo@fgg.uni-lj.si, saj bo UL FGG lahko le v tem primeru oddala dopustno ponudbo.

Ponudba in spremljajoča dokumentacija je veljavna le v primeru, da je podpisana s strani dekana fakultete.

Za ponudbo in spremljajoče dokumente, ki niso podpisani s strani dekana, UL FGG ne odgovarja.


Obvestila ponudnikom

Objavljena javna naročila v letu 2021

Datum objave Predmet javnega naročila
22. 01. 2021 Postopno naročanje pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
17. 02. 2021 Analizator porazdelitve velikosti in oblike delcev