Select Page

Erasmus+ izmenjava

Kaj je ERASMUS+?

Erasmus+ je EU program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) za obdobje 2014-2020. Vsakoletni razpis za zbiranje predlogov izmenjav se nanaša na ključni ukrep 1 (KU1), učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Številka Erasmus listine Univerze v Ljubljani:
ECHE 2021-2027: 101009159 – ECHE UL

Organisational Identification Code (OID) za Univerzo v Ljubljani: E10209243

PIC koda: 999923240

Erasmus ID koda Univerze v Ljubljani:
SILJUBLJA01
Kdo je lahko ERASMUS študent?

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus.

Institucija pa je upravičena do sodelovanja v programu ERASMUS, če je vnesena v seznam upravičenih institucij programa ERASMUS in če matična inštitucija izpolnjuje naslednje pogoje:

 • s partnersko institucijo je podpisan bilateralni sporazum,
 • študij na partnerski instituciji traja ne manj kot tri mesece in ne več kot 12 mesecev,
 • je študij, opravljen v tujini, priznan kot sestavni del študijskega programa, ki ga sicer študent opravlja na matični ustanovi, in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini, matična inštitucija v celoti prizna v akademske namene,
 • na instituciji gostiteljici študent ne plačuje pristojbin, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava manjši znesek za zavarovanje, študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov.
Pomembni roki za prijavo

Razpis: november
Sprejem prijav: do začetka januarja.
Razgovori o izbiri kandidatov: okvirno do 15. januarja
Obveščanje kandidatov o izboru: okvirno 15. do 20. januarja
Obveščanje Službe za mednarodno sodelovanje: okvirno 25. januar.

Cilji tovrstne mobilnosti so:
 • izboljšanje učnih kompetenc,
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva,
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
 • povečanje medkulturne zavesti,
 • aktivnejše sodelovanje v družbi,
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
Trajanje izmenjave

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2014-15 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU Erasmus, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Razpoložljivost nacionalnih štipendij

Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri:

Romana Hudin

vodja službe za mednarodno in raziskovalno dejavnost na UL FGG

prof. dr. Matjaž Dolšek

koordinator programa Erasmus+ na UL FGG in prodekan za raziskovalno in mednarodno področje

 1. Prijava Študent se na razpis, ki ga objavi Mednarodna pisarna UL FGG na spletni strani in oglasni deski UL FGG, praviloma v novembru tekočega študijskega leta za naslednje študijsko leto. Prijavo je prek Spletnega referata potrebno oddati najkasneje do 3. 2. 2022.
 2. UstreznostŠtudent preveri, ali izbrani program na partnerski instituciji vsebinsko in po obsegu ustreza vpisanemu študijskemu programu na UL FGG.
 3. KriterijiKriteriji za izbor študentov so: zadostitev formalnim pogojem programa, študijski uspeh, letnik študija, možnost opravljanja izpitov na partnerski instituciji, motivacijsko pismo, poznavanje jezika … Podrobneje o kriterijih v 7. členu Navodil za mednarodne izmenjave:
 4. IzborIzbor študentov za posamezno partnersko institucijo in raven izobraževanja se opravi na podlagi kriterijev in po potrebi še selekcijskega razgovora s koordinatorjem mednarodne izmenjave študentov in Mednarodno pisarno UL FGG.
 5. ObveščanjeVsi na razpis prijavljeni študenti so obveščeni o rezultatih razpisa po elektronski pošti in z obvestilom v spletnem referatu UL FGG.
 6. PritožbaNa rezultate izbora ima študent pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva objave rezultatov.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri