O razkrivanju neznank lesenih konstrukcij v Financah

Prof. dr. Boštjan Brank in asistent Blaž Kurent s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo sodelujeta pri evropskem projektu DynaTTB, katerega namen je raziskati obnašanje visokih lesenih stavb. V okviru projekta 14 partneric iz desetih držav odkriva neznanke lesenih...

Dr. Peter Fajfar in dr. Matjaž Dolšek v oddaji Koda na TV SLO1

V tokratni oddaji Koda je bilo govora o potresni varnosti stavb. Glede na raziskavo o protipotresni varnosti 15 najbolj potresno ogroženih stolpnic v Ljubljani, bi jih bilo 5 najbolje porušiti in zgraditi nove. Potresnoodporno projektiranje in potresno varnost...

Doc. dr. Božo Koler v oddaji Ugriznimo znanost

V oddaji Ugriznimo znanost, v kateri je bilo govora o spreminjanju morske gladine, je bil gost tudi doc. dr. Božo Koler s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, ki je povedal več o spremljanju višine morske gladine v Sloveniji. Gladina morja se pospešeno dviga. V...

Informativni dnevi na UL FGG v TV Dnevniku

V petek, 14. 2., in soboto, 15. 2., smo na informativnih dnevih dijakom predstavili študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Udeležilo se ga je preko 250 dijakov, ki so izvedeli več o študiju in obštudijskih dejavnostih ter si z zanimanjem ogledali...