Select Page
Raziskovalna dejavnost na UL FGG

Raziskovalna oprema

VISKOMETER 5 Z OSTALO OPREMO

 • skrbnik opreme: Franc Čepon, izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
 • namembnost opreme: ConTec Viscometer 5 je koaksialen cilindrični viskometer za suspenzije z grobimi delci, ki je primeren za merjenje reoloških lastnosti cementne paste, malte in betona s posedom 120 mm ali več.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD.

 • skrbnik opreme: prof. dr. Bojan Stopar
 • namembnost opreme: Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD.

 • skrbnik opreme: prof. dr. Bojan Stopar
 • namembnost opreme: Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

HIDRAVLIČNA OPREMA PREIZKUŠEVALIŠČA 3000

 • skrbnik opreme: Boštjan Jursinovič
 • namembnost opreme: Računalniško voden hidravlični bat kapacitete 3000 kN in pripadajoča okvirna konstrukcija in strižna stena omogočata izvedbo različni testov kot so: upogibni test, tlačni test, strižni test. Z batom lahko obremenjujemo le v eni smeri z največjo hitrostjo obremenjevanja 0.3 mm/s. Dolžina hoda je omejena na 300 mm
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

HIDRAVLIČNI BAT

 • skrbnik opreme: Boštjan Jursinovič
 • namembnost opreme: Hidravlični dinamični bat kapacitete +-250 kN in hodom +- 250 mm se uporablja za izvedbo strižnih, upogibnih in tlačno/nateznih testov. Tipični primeri testov, ki jih izvajamo z uporabo takšnih batov so: strižni test sten, upogbni test nosilcev, itd.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

IZOKINETIČNI VZORČEVALNIK KONCENTRACIJE

 • skrbnik opreme: mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Izokinetično vzorčevanje odpadne ali rečne vode.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

IZOKINETIČNI VZORČEVALNIK KONCENTRACIJE

 • skrbnik opreme :mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Meritve pretočnih hitrosti v rekah.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

MERILEC ZRNAVOSTI SUS.SNOVI LISST

 • skrbnik opreme: mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Meritve koncentracij suspendiranih snovi in njihove zrnavosti.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

SENZOR ULTIMA-XT DTS RANGE 5KM, 4 PROGRAMI

 • skrbnik opreme: mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Porazdeljeno merjenje temperature rečne vode.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

LASERSKI GRANULOMETER ANALYETTE

 • skrbnik opreme: asis. dr. Sabina Kolbl
 • namembnost opreme: Laboratorijsko določanje zrnavostne sestave.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

MERSKA OPREMA Z DODATKI

 • skrbnik opreme: Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič
 • namembnost opreme: Sistem za zajem podatkov z 32 kanali. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizukušancih.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

NAPRAVE MERILNE – SATELITISKI SPREJEM.

 • skrbnik opreme: prof. dr. Bojan Stopar
 • namembnost opreme: Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

POSTAJA MULTI STATION MS50 3D EDU SET INSTRUMENT

 • skrbnik opreme: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
 • namembnost opreme: Klasične terestrične geodetske meritve za vzpostavitev geodetskih mrež, detajlno izmero in zakoličbo. Izmere v inženirski geodeziji. Uporaba zahteva dodatno opremo in ustrezno programsko opremo za obdelavo meritev.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

RAYTEC OPREMA ZA LASERSKO MERJENJE POMIKOV

 • skrbnik opreme: Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič
 • namembnost opreme: Raytec merski sistem (OSSY-Optical Surveying System) za merjenje ponikov z uporabo diodnega laserja.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

SISTEM ZA DINAM. STRIŽ. PREIZ. ZEM. – DEL. SR

 • skrbnik opreme: doc. dr. Ana Petkovšek
 • namembnost opreme: Ciklični enostavni strižni aparat za drobnozrnate in debelo zrnate zemljine s premerom zrn do 2 mm, ki omogoča merjenje strižne trdnosti, občutljivosti na likvifakcijo, strižnega modula in dušenje.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

SKENER

 • skrbnik opreme: doc. dr. Dušan Petrovič
 • namembnost opreme: Lasersko skeniranje objektov, fasad ali pokrajine, rezultat meritve je oblak točk, iz katerega je ob nadaljnji obdelavi možno izdelati trirazsežnostne modele objektov, pa tudi manjšega dela terena ali pokrajine. Uporaba zahteva sočasno uporabo prenosnega računalnika s programsko opremo za zajem.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

STISKALNICA HIDRAVLIČNA NPC/DIGIT 12/12

 • skrbnik opreme: Franc Čepon, izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
 • namembnost opreme: Oprema je namenjena proizvodnji kompozitnih plošč iz odpadne embalaže in odpadnega tekstila, namenjenih za uporabo v gradbeništvu.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

TC-1010 TAHIMETER S PRIBOROM

 • skrbnik opreme: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
 • namembnost opreme: Klasične terestrične geodetske meritve za vzpostavitev geodetskih mrež, detajlno izmero in zakoličbo. Izmere v inženirski geodeziji. Uporaba zahteva dodatno opremo in ustrezno programsko opremo za obdelavo meritev.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

UNIVERZALNI MERILNI SISTEM DEWESOFT UP-X-7DEWE-2500

 • skrbnik opreme: Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič
 • namembnost opreme: Prenosni merilni sistem in program za zajem podatkov. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizukušancih.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

UNIVERZALNI PREIZKUŠEVALNI STROJ ZWICK/ROELL

 • skrbnik opreme: Franci Čepon, asis. dr. David Antolinc
 • namembnost opreme: Univerzalni preizkuševalni stroj Zwick/Roell kapacitete 100 kN. Namenjen izvajanju statičnih in dinamičnih preiskav materialov in gradbenih proizvodov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

VIDEOMIKROSKOP HIROX KH

 • skrbnik opreme: Franc Čepon, asist. Petra Štukovnik
 • namembnost opreme: Mikroskopski sistem HIROX 3D je optični video-mikroskop, ki omogoča mikroskopske analize vzorcev in površin v laboratoriju in na terenu. Z njim analiziramo zbruske in obruske ter neobdelane površine – s pomočjo multifokus slike in ostalih orodij.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

ANALITIČNA NAPRAVA AMPTS II

 • skrbnik opreme: asist. dr. Sabina Kolbl
 • namembnost opreme: Meritve metanskih potencialov za anaerobno presnovo različnih organsko razgradljivih substratov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Meritve trajajo 30dni.

PRENOSNI LASERSKI VIBROMETER PDV-100

 • skrbnik opreme: prof. dr. Dejan Zupan
 • namembnost opreme: Vibrometer brezkontaktno meri hitrosti točk na površini telesa v razponu 0 do 22 kHz. Zajema lahko digitalne in analogne signale. Oprema omogoča natančno in učinkovito obdelavo zajetih podatkov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

3D INTEGRALNI SISTEM ZA OPTIČNO ZAJEMANJE POLJA POMIKOV IN DEFORMACIJ S SISTEMOM

 • skrbnik opreme: izr. prof. dr. Primož Može
 • namembnost opreme: Oprema omogoča simultano neodvisno krmiljenje servo-hidravličnih batov na večih preizkuševališčih hkrati ali pa simultano večosno krmiljenje servo-hidravličnih batov na enem preizkuševališču.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

OPREMA ZA RESONANČNI TEST NA VALJASTIH PREIZKUŠANCIH ZEMLJIN

 • skrbnik opreme: doc. dr. Matej Maček
 • namembnost opreme: Oprema za resonančni test zemljin omogoča merjenje strižnega modula in dušenja v odvisnosti od strižne deformacije. Preiskave so lahko opravijo v izotropnih ali anizotropnih napetostnih pogojih.
 • dostop do opreme: Oprema za resonančni test zemljin omogoča merjenje strižnega modula in dušenja v odvisnosti od strižne deformacije. Preiskave so lahko opravijo v izotropnih ali anizotropnih napetostnih pogojih.

ZAMRZOVALNO GRELNA KOMORA SCHLEINBINGER

 • skrbnik opreme: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • namembnost opreme: Naprava omogoča standardizirano testiranje zmrzlinske odpornosti betonov, agregatov in naravnega kamna. Območje delovanja je med +40 in -35 stopinjami C. Omogočeno je tudi preplavljanje vzorcev.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

ANALIZATOR ZRNAVOSTI IN OBLIKE CAMSIZER XL

 • skrbnik opreme: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • namembnost opreme: Naprava s svojo visoko zmogljivo kamero omogoča optične meritve zrnavosti in oblike agregatnih materialov (0,16 – 135 mm). Naprava določi zrnavostno krivuljo analiziranega vzorca ter izvrednoti s pomočjo 3D dinamične analize slik preko 40 velikostnih in oblikovnih parametrov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

UNIVERZALNA ELEKTROMEHANSKA PREIZKUŠEVALNA NAPRAVA MTS EXCEED E43 504 Z RAČUNALNIKOM ZA UPRAVLJANJE

 • skrbnik opreme: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
 • namembnost opreme: Naprava je opremljena s spodnjo nepremično in zgornjo premično glavo s čeljustmi, med katere se namesti preizkušanec, ki ga v osnovi lahko obremenimo v tlaku ali nategu. Čeljusti jo možno opremiti z zamenljivimi vložki, ki zagotavljajo vpetje ploščatih ali cilindričnih preizkušancev različnih dimenzij ter s tlačnima ploščama, preko katerih lahko obremenimo preizkušance v tlaku, ali z namensko mizo, s katero je možno testirati preizkušance v upogibu. 
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri