Poklic: GEODET

Te zanimata tehnika in naravoslovje ali delo s strankami in zemljiška politika? Bi ju rad uporabil v praksi bodisi za prostorski prikaz Zemlje kot planeta bodisi za geolokacijo trenutnega položaja? Si radoveden, ustvarjalen in inovativen, računalniško osveščen uporabnik sodobnih tehnologij? Te zanimajo načrtovanje, upravljanje in gospodarjenje s prostorom? Morda si na gradbišču opazil geodeta, ki je zakoličeval objekt ali na osnovi geodetskih meritev ugotavljal stabilnost že zgrajenega objekta. Gotovo si na planinskem izletu že kdaj uporabil planinsko karto ali s pomočjo spletnih aplikacij raziskoval svetovno zanimive kraje. Si se kdaj izgubil v prostoru in ti je pri orientaciji pomagal satelitski sistem za navigacijo? Študij geodezije rešuje vsakdanje probleme in zagotavlja uporabne storitve, ki so večinoma dostopne širšemu krogu uporabnikov. Ali ne bi bilo krasno, če bi o tem vedel več, razumel in znal toliko, da bi to postal tvoj poklic?

Najpogostejši izdelek geodeta je geodetski načrt.

Inženir geodezije

Poklic inženirja geodezije je edinstvena kombinacija terenskega dela ter dela z naprednimi merilnimi napravami in računalniškimi programi, je sinergija uveljavljenih strokovno-tehničnih postopkov in sodobnih tehnik vizualizacije, je kombinacija snovanja novih idej in sodobnih pristopov in nepristranske vloge mediatorja v zemljiško-katastrskih postopkih. Poklic ti ponuja tako raznovrstne možnosti študija in profesionalnega delovanja, da te nikakor ne pusti ravnodušnega. Zavedanje, da prav ti s spremljanjem in razumevanjem tehnološkega razvoja spreminjaš odnos uporabnikov do prostorskih podatkov. Občutek, da s svojim znanjem in strokovnostjo zagotavljaš kakovostne in uporabne prostorske podatke, je neprecenljiv.

Izdelava 3D modela iz oblaka točk.
Kontrola profila in debeline snega v Planici.

Zakaj torej postati inženir geodezije?

Ker ti je mar, kaj se v prostoru dogaja in kako z njim ravnamo. Ker geoinformacijsko infrastrukturo, ki jo zagotavlja geodezija, uporabljamo dnevno prav vsi. Ker so področja geodezije tako raznovrstna, da se v njih najdejo tako znanstveniki, ljubitelji sodobnih tehnologij in zemljiškega managementa, kot tudi umetniško nadarjeni načrtovalci urbanega prostora in podeželja. Da bi s prostorom ravnali premišljeno in zagotavljali kakovostne prostorske podatke je pomembno, da se v sooblikovanje prostora vključiš tudi ti, ki boš z zanesljivostjo, natančnostjo, vestnostjo in komunikativnostjo znal povezati znanje s potrebami posameznika in družbe. Lahko ti zaupam, da je študij geodezije že vrsto let zelo zanimiv tako za fante kot za dekleta, ki svoje specifične kvalitete zlahka izrazijo skozi številna področja in dejavnosti geodezije. Delo v majhnih skupinah, individualni pristop in spodbujanje k sodelovanju in iskanju uporabnih rešitev so vrline, ki so jih prepoznali mnogi naši študenti. Zakaj ne bi poskusil tudi ti?

Kje boš našel zaposlitev?

Inženir geodezije se lahko zaposli v različnih geodetskih, gradbenih in inženiring podjetjih, nepremičninskih agencijah, urbanističnih podjetjih, načrtovalskih birojih, na občinah, v javnih komunalnih podjetjih, na ministrstvih, vladnih agencijah in zavodih kot managerji, člani nadzornih svetov ali sodni izvedenci, pa tudi na univerzi in inštitutih.

“Študij na FGG mi je dal odlično strokovno podlago za moje delo, dovolj širine, da se lahko suvereno pogovarjam tudi o problemih izzven ozkega področja geodezije ter nekaj tiste geodetske pragmatičnosti, ki mi pomaga oceniti, kateri problemi imajo dovolj majhen vpliv, da se z njimi ni treba ukvarjati.”


Anja Vrečko
univ. dipl. inž. geodezije, zaposlena v podjetju Sinergise

“Študij na FGG mi je dal potrebna tehnična znanja, s katerimi sem lahko konkuriral na razpisu za pripravništvo in tudi za stalno zaposlitev. Zaposlen sem kot inženir aplikacij in moje glavne naloge so izdelava konceptov za nove programske funkcije, testiranje programske in strojne opreme ter podpora strankam.”


Grega Šoič
mag. inž. geodezije in geoinformatike,
zaposlen v podjetju Leica Geosystem AG, Švica

Izberi pravi študij zase: