Založniška dejavnost – izdajanje znanstvenih in drugih revij

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani  izdaja ali ureja naslednje znanstvene in druge revije:

Gradbeni vestnik je glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS), ki jotudi izdaja v sodelovanju z Matično sekcijo gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (MSG IZS) in ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Geodetski vestnik je glasilo Zveze geodetov Slovenije (ZGS). Uredništvo revije je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani. Glavni namen revije je zbirati in strokovni javnosti ponuditi znanstvene in strokovne članke, kjer so predstavljena najnovejša dognanja na področjih geodezije, geoinformatike, prostorskega planiranja ter sorodnih področjih.

Acta hydrotechnica je odprtodostopna mednarodna znanstvena revija, ki jo izdaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Revija izhaja s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Acta hydrotechnica objavlja izvirne znanstvene članke, kratke znanstvene prispevke, pregledne znanstvene članke ter strokovne članke s področij hidrotehnike, vodarstva, okoljskega inženirstva in sorodnih področij okoljskih znanosti. 

Revijo IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora izdaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v sozaložništvu z Fakulteto za arhitekturo, Katedro za urbanizem, Univerze v Ljubljani. V njej se objavlja recenzirane znanstvene članke, recenzije knjig, predstavitve raziskovalnih in strokovnih projektov, predstavitve delavnic, predstavitve znanstvenih in strokovnih srečanj, predstavitve strokovnih ogledov in znanstvenih kongresov in podobno. 

Študentski most je brezplačna revija, ki jo izdaja študentski svet Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Poslanstvo, namen in javni interes revije je obveščanje študentov in ostalih bralcev o aktualnem dogajanju na FGG, objavljanje strokovnih in ostalih člankov s področij, ki so zanimiva študentom in zaposlenim na FGG

Skip to content