Select Page

Oddelek za okoljsko gradbeništvo

Oddelek za okoljsko gradbeništvo UL FGG združuje Katedro za mehaniko tekočin z laboratorijem, Katedro za splošno hidrotehniko, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko in Vodogradbeni laboratorij. Pedagoško delo predstavlja naše primarno poslanstvo in obsega dva študijska programa: univerzitetni in magistrski program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Izobražujemo inženirje za izzive prihodnosti, ki imajo bogato tehnično znanje, podprto z razumevanjem naravnih in družbenih procesov. V današnjem času le interdisciplinarnost omogoča reševanje vedno bolj kompleksnih inženirskih problemov: obvladovanja poplav in suš, preskrbe s kakovostno pitno vodo, čiščenja odpadnih voda s sodobnimi tehnologijami, pridobivanja energije iz nizkoogljičnih virov, učinkovitega gospodarjenja s sekundarnimi surovinami ter uvedbe sodobnih okoljskih tehnologij.

Kdor hoče učiti, pa mora najprej znati. Zato smo vpeti v raziskovalno delo, kjer sodelujemo z drugimi oddelki UL FGG, fakultetami ter številnimi inštituti in univerzami v Sloveniji in tujini. Raziskave obsegajo tako novosti na osnovnih področjih mehanike tekočin, hidrologije in hidravlike kot na visoko specializiranih področjih sodobnih hidrotehničnih objektov, naprednih tehnologij čiščenja voda, zelene energije, prenosa onesnažil in toplote v okolju ter proučevanja globalnih in lokalnih podnebnih sprememb.

Tudi sodelovanje z gospodarstvom je pomemben del deja- vnosti oddelka, saj lahko le nenehen stik s prakso pokaže, kaj družba potrebuje in kakšna znanja so potrebna za obvladovanje globalnih in lokalnih izzivov sedanjosti in prihodnosti. Oddelek za okoljsko gradbeništvo je celota, ki je več kot vsota posameznih delov. Zaposleni in študenti se zavedamo odgovornosti in priložnosti, ki jih ponujajo izzivi sodobnega časa, in si prizadevamo za odličnost na svojem področju.

Na Oddelku za okoljsko gradbeništvo izvajamo univerzitetni in magistrski študij Vodarstva in okoljskega inženirstva. Študij je sodoben in interdisciplinaren. Uspešno je zapolnil vrzel med številnimi naravoslovnimi in tehniškimi programi Univerze v Ljubljani. Študijski program ponuja veliko širino znanja in dojemanja problemov že na 1. stopnji študija, na 2. stopnji pa poglabljanje doseženega znanja in specializacijo na različnih področjih urejanja voda. Študentom predajamo znanje za reševanje problemov sedanjosti in prihodnosti, kot so poplave, suše, preskrba s hrano, onesnaženja voda ter deponiranje in recikliranje odpadkov. UL FGG kot tipična tehniška fakulteta s tem študijem ponuja celovit in sodoben program študija tehniškega varstva okolja in daje pomemben prispevek k znanju za tretje tisočletje.

“Voda je življenje in gonilo razvoja, hkrati pa tudi eden izmed najbolj ogroženih virov s strani podnebnih sprememb in razvoja naše družbe. Poslanstvo našega oddelka je izobraževati strokovnjake, ki bodo znali ohraniti in izboljšati stanje vodnih virov ter omogočiti vzdržni razvoj družbe. Glede na to, da je voda stičišče številnih strok so naši diplomanti sposobni širšega razumevanja okolja in človekovega vpliva na vodno okolje. Diplomanti vodarstva in okoljskega inženirstva so pravzaprav edini, ki se lahko z inženirskimi znanji ukvarjajo s problemi povezanimi z vodo. Ob naraščajočem zavedanju posledic podnebnih sprememb kot so suše in poplave, postaja to znanje nepogrešljivo za prihodnost.”

izr. prof. dr. Nataša Atanasova

Predstojnica oddelka za okoljsko gradbeništvo, UL FGG

Katedre na Oddelku za okoljsko gradbeništvo:

Od študijskega leta 2009/10 delujejo na Oddelku za okoljsko gradbeništvo tri pedagoško-raziskovalne enote, ki so prej delovale znotraj Oddelka za gradbeništvo. Vse tri uporabljajo pri izobraževalnem in raziskovalnem ter strokovnem delu za eksperimentalne laboratorijske preiskave skupni Hidrotehniški laboratorij (HTL). Inštitut za zdravstveno hidrotehniko in Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem se povezujeta v raziskovalni Vodnogospodarski Inštitut (VGI).
Študij Vodarstva in komunalnega inženirstva
Priprave na študij Vodarstva in komunalnega inženirstva so se začele v zgodnjih devetdesetih letih. Program je bil sestavljen iz usmeritvenih predmetov takratne hidrotehnične, komunalne in prometne smeri, dodane so bile nove interdisciplinarne vsebine predmetov, ki so jih pripravili predavatelji z drugih fakultet. Univerzitetni študijski program Vodarstvo in komunalno inženirstvo se je začel izvajati s študijskem letom 1998/99. Do konca študijskega leta 2011/12 je diplomiralo 192 študentov in pridobilo strokovni naslov “univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva”.

Leta 1995 je bil na Univerzi v Ljubljani organiziran interdisciplinarni podiplomski študij varstva okolja (IPŠVO). Pri izvajanju so s posebnimi sklopi predmetov sodelovale številne fakultete. Študentje so se vpisovali na vsaki članici univerze posebej, skupna so bila samo nekatera predavanja. Sedež študija, ki se je kasneje preoblikoval v univerzitetni podiplomski študij varstva okolja (UPŠVO), je bil na FAGG. Do septembra 2009 je na IPŠVO magistriralo sedem kandidatov, na UPŠVO pa en študent. Na univerzitetnem podiplomskem študiju Varstva okolja pa sta do danes doktorirala dva kandidata z UL FGG.

Fakulteta je leta 2007 akreditirala prenovljeni »bolonjski« študijski program – prvostopenjski univerzitetni program Vodarstvo in komunalno inženirstvo, ki ga je že začela izvajati v študijskem letu 2009/10, leta 2009 pa  drugostopenjski magistrski študijski program Okoljsko gradbeništvo.  Leta 2013 se je prvostopenjski študij preimenoval v Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

S prenovo študija na Univerzi v Ljubljani se je prenovil tudi UPŠVO in prerasel v interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA, kamor se je v študijskem letu 2009/10 vpisala prva generacija študentov. Vpis na ta študij izvaja UL FGG.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri