Poslanstvo in vizija
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Poslanstvo UL FGG

Učimo, ustvarjamo nova znanja in razvijamo inovativne rešitve na področju gradbeništva, okoljskega inženirstva in geodezije.

Raziskovalno delo, vpeto v mednarodno okolje, strokovna odličnost in odlično izobraževanje nam omogočajo izobraževanje inovativnih inženirjev prihodnosti.

V sodelovanju z gospodarstvom in družbo rešujemo razvojna in strokovna vprašanja, razvijamo trajnostno gradnjo in soustvarjamo pogoje za zdravo in varno okolje.

Vizija UL FGG

Dvig kakovosti raziskovalnega dela na najvišjo mednarodno raven.

Stalno izboljševanje in posodabljanje študijskih programov in kakovosti pedagoškega dela.

Dvig pomena in kakovosti inženirskega izobraževanja in poklica v sodobni družbi.

Večja vključenost v reševanje razvojnih in strokovnih vprašanj v Sloveniji in tujini.

Do leta 2025 se uvrstiti med najboljše fakultete na področju gradbeništva, okoljskega inženirstva in geodezije v Srednji Evropi.

Promocijski filmi o Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (UL) v Ljubljani:

Skip to content