Referat za študijske zadeve

Dodatne informacije dobiš v referatu za študijske zadeve v pritličju stavbe UL FGG:

UL FGG
Referat za študijske zadeve

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Študijski referat

Uradne ure :

pon. in sre.: 12.00 – 14.30 h,
tor. in pet.: 10.00 – 13.00 h.

Zagovori zaključnih del

loading

  zaposleni telefon email
Mojca Lorber, prof. slov. 47 68 535, int. 535 mojca.lorber@fgg.uni-lj.si
Suzana Erjavec, dipl. ekon. 47 68 533, int. 533 suzana.erjavec@fgg.uni-lj.si
Teja Japelj, dipl. ekon. 47 68 644, int. 644 teja.japelj@fgg.uni-lj.si
Monika Lipnik Brus, univ. dipl. var. 42 64 288, int. 101 monika.lipnik-brus@fgg.uni-lj.si