Predavalnice na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo

V glavni stavbi fakultete, na Jamovi 2, je na voljo 16 predavalnic, svečana dvorana, 2 sejni sobi in 7 računalniških učilnic. Na oddelku za okoljsko gradbeništvo (Hidrotehnika), na Hajdrihovi ulici 28, so voljo 4 predavalnice in 1 računalniška učilnica. V nekaterih predavalnicah na Jamovi 2 se nahajajo tudi interaktivne table. 

Predavalnice na Jamovi

I. nadstropje

Predavalnica I/1

fgg_pred_p1

Število sedežev: 160

1 predavateljski računalnik

2 projektorja

Računalniška učilnica I/4

Število sedežev: 50

25 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica I/3

Število sedežev: 60

1 predavateljski računalnik

2 projektorja

interaktivna tabla

Računalniška učilnica I/5

Število sedežev: 50

25 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

interaktivna tabla

II. nadstropje

Predavalnica II/1

Število sedežev: 30

1 predavateljski računalnik

2 projektorja

interaktivna tabla

Predavalnica II/2

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica II/3a

Število sedežev: 24

okrogla – sejna miza

8 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica II/5

Število sedežev: 60

1 predavateljski računalnik

1 projektor

interaktivna tabla

Računalniška učilnica II/3

Število sedežev: 36

18 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Svečana dvorana

Število sedežev: 80 + 5

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica II/6

Število sedežev: 142

1 predavateljski računalnik

1 projektor

III. nadstropje

Predavalnica III/2

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

interaktivna tabla

Predavalnica III/5

Število sedežev: 60

1 predavateljski računalnik

1 projektor

interaktivna tabla

Predavalnica III/3

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Računalniška učilnica III/6

Število sedežev: 40

20 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

interaktivna tabla

Predavalnica III/4

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

IV. nadstropje

Predavalnica IV/2

Število sedežev: 20

1 predavateljski računalnik

1 projektor

(mobilna računalniška učilnica za delo z lastnimi računalniki)

Predavalnica IV/4

Število sedežev: 20

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica IV/6

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Računalniška učilnica IV/8

Število sedežev: 30

19 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica IV/3

Število sedežev: 20

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Računalniška učilnica IV/5

fgg_pred_iv-5

Število sedežev: 30

15 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica IV/7

Število sedežev: 60

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica IV/9

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predstavitev kombinacij postavitve pohištva v predavalnicah

Klasična postavitev predavalnice

Postavitev v U ali podkev z odprto pozicijo slušateljev, primerno za odprte razprave

Postavitev za delo v skupinah

Klasična postavitev predavalnice

Nekoliko spremenjena postavitev pohištva v loku, ki omogoča boljši očesni stik predavatelja s slušatelji kot pri klasičnih predavanjih.

Dvojna (trojna) U postavitev

Drugo

Predavalnica P-zimske vaje

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Sejna soba 211

fgg_pred_211_2

Število sedežev: 20

1 predavateljski računalnik

1 projektor

interaktivna tabla

Predavalnice na Hajdrihovi

Predavalnica H-10

Število sedežev: 80

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Računalniška učilnica H-28

 

Število sedežev: 40

20 računalnikov

1 predavateljski računalnik

1 projektor

pametna tabla

 

Predavalnica H-17

Število sedežev: 15

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica H-40

Število sedežev: 80

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Predavalnica H-25

Število sedežev: 40

1 predavateljski računalnik

1 projektor

Skip to content